14 tidligere biskopper: Anglikansk kirke forråder homoseksuelle

Kirkens biskopper risikerer at komme i mindretal, når synoden i dag onsdag skal stemme om homoseksuelle i kirken

Ærkebiskoppen af Canterbury har advaret om, at Church of England står over for en smertefuld debat om kirkens holdning til homoseksuelle.
Ærkebiskoppen af Canterbury har advaret om, at Church of England står over for en smertefuld debat om kirkens holdning til homoseksuelle. . Foto: Alastair Grant/AP.

Ærkebiskoppen af Canterbury har advaret om, at Church of England står over for en smertefuld debat om kirkens holdning til homoseksuelle. Advarslen kom i hans tale i mandags ved åbningen af den igangværende synode i London, som er kirkens øverste lovgivende forsamling. Her er den anglikanske statskirkes holdning til homoseksuelle det altoverskyggende emne.

House of Bishops, bispekollegiet, har i en rapport anbefalet, at kirken stort set uændret holder fast i sin hidtidige holdning. Det betyder, at ægteskabet fortsat er mellem mand og kvinde, men at kirken anerkender borgerligt indgåede registrerede partnerskaber. Men præster i et registreret partnerskab skal love at leve i cølibat.

Rapporten blev over weekenden voldsomt kritiseret i et åbent brev fra 14 pensionerede biskopper. De mener, at kirken forråder de homoseksuelle i kirken, idet man ikke tillader hverken velsignelse eller ægteskaber mellem par af samme køn.

Lægmedlem af synoden Jayne Ozanne har været med til at organisere brevet fra de pensionerede biskopper.

”Jeg føler desværre, at vi går baglæns. Du har en stor gruppe af mennesker, som føler sig forfærdeligt sårede. De føler, at de ikke er blevet hørt,” siger hun til BBC.

Hun henviser til, at debatten under Justin Welby er flyttet fra åben debat på synoden til små arbejdsgrupper, hvor folk mere frit har kunnet fortælle om deres egne følelser, uden at det er blevet refereret i pressen.

Blandt lægmandsmedlemmer og præster på synoden er der en voldsomt kritisk stemning. Og mindst én nuværende biskop har nu erklæret, at han vil gå imod bispekollegiet. Synoden har afsat hele syv timer til debatten i dag, som kulminerer i en afstemning om, hvorvidt synoden vil tage biskoppernes rapport til efterretning.

”Det er et moralsk forkasteligt dokument, som synoden er nødt til at afvise. Selv hvis det er en snæver afstemning, vil det være uklogt af biskopperne at gå ned ad den vej, fordi det vil ende i en langvarig konflikt,” advarer præst og synodemedlem Simon Butler i avisen Church Times.

Biskoppen af Manchester har forsvaret bispekollegiets rapport som den bedst mulige løsning.

”Det vil være formålsløst at forsøge at ændre kirkens regler. Vi vil ikke være i stand til at få det nødvendige to-tredjedeles flertal i synodens tre kamre og at forsøge vil være et forræderi,” siger biskop David Walker til Church Times.