20 spørgsmål til konfirmanderne

Når sognepræst Jakob Rönnow i Vangede Kirke er næsten færdig med konfirmandundervisningen, »udsættes« poderne for hans »20 spørgsmål til konfirmanderne«. - Jeg har brugt spørgsmålene de seneste syv-otte år. Det er en god måde at finde ud af, hvor meget de kan huske af årets undervisning, og en lejlighed til genopfriskning, siger Jakob Rönnow. Han tilføjer, at konfirmander ligesom de fleste andre gerne vil have flest mulige rigtige svar i en quiz, så de ærgrer sig, hvis de ikke har de fleste rigtige. - Spørgsmålene har også været trykt i lokalavisen. For når konfirmanderne kan, så bør de voksne jo også kunne, siger han. De sidste timers konfirmandundervisning bruges i Vangede Kirke til, at konfirmanderne vælger deres konfirmandord, som bruges ved præstens håndspålæggelse af hver enkelt konfirmand i forbindelse med den egentlige konfirmation, og som også skrives ind i det eksemplar af Det Nye Testamente, som er Vangede Kirkes gave til de unge. Vore læsere kan nedenfor forsøge sig med Jakob Rönnows 20 spørgsmål. Konfirmand-spørgsmål 1. Hvad hedder den (skole)fridag, der fejres den dag, Jesus forlod jorden? 2. Hvorfor fejrer vi påske? a) udvandringen af Egypten b) Jesus blev døbt c) Jesus døde og genopstod. 3. Skriv navnene på de fire evangelister. 4. Hvem er bedemand? a) kordegnen b) ligkusken c) præsten. 5. Hvorfor fejrer vi pinse? a) Helligåndens komme b) forårets komme c) Jesus blev født. 6. Hvad er tykkest, Det Gamle eller Det Nye Testamente? 7. Er der en erotisk digtsamling i Bibelen? 8. Hvornår i gudstjenesten hører man et postludium? 9. Må præsten selv bestemme, hvilken tekst han/hun vil prædike over? 10. Havde Jesus en discipel, der hed Thomas? 11. Hvorfor fik Jesus en tornekrone på? 12. Hvem var de første, der opdagede, at Jesus var stået op af graven? a) romerske soldater b) kvinderne c) disciplene. 13. Trosbekendelsen består af forsagelsen plus tre hovedled, hvilke? 14. Hvad hed de, der altid var på nakken af Jesus? 15. Blev Jesus henrettet i: a) Betlehem b) Nazaret c) Jerusalem? 16. Hvad kaldes bægeret eller kanden med altervin i kirken? 17. Hvad betyder nåde? 18. Står Fader Vor i Bibelen? 19. Kristus og Messias betyder det samme. Hvad? 20. Cirka hvordan lyder det dobbelte kærlighedsbud? Svarene står på side 16.