Prøv avisen

Fire kunstnere og en kirke

Sognepræst Carsten Marvig har sammen med kunstnerne Tina Sørensen (t.v.) og Kristin Björk Hilmarsdóttir hænderne fulde af sanseposer. Carsten Marvig er iført messehagelen, som er inspireret af en Grundtvig-salme. Bag dem ses det abstrakte pinselige alterbillede, og til venstre ses lidt af Jakobs himmelstige, der forbinder himmel og jord. - Foto: Lars Aarø, Fokus
To serafer byder velkommen i våbenhuset. Øverst på figurerne er der sat et lille spejl, så enhver - som Tina Sørensen prøver det her - kan spejle sig ind i rollen som seraf, der er betegnelsen for de seks-vingede væsener, som står ved Jahves tronstol i Esajas' Bog i Det Gamle Testamente. - Foto: Lars Aarø/Fokus

-- Vi galer jo jævnligt op om, at ingen gider være i kirken, eller beskæftige sig med den. Når nogle nu så ligefrem be'r om at komme til, skulle man da være et skarn, hvis man sagde nej, forklarer sognepræst Carsten Marvig.

Og menighedsrådet sagde da også ja tak og betalte materialerne, og den middelalderlige Stjær Kirke ved Århus genopstod i pinsedragt, udformet i nutidens moderne billedsprog.

Nu bydes menigheden velkommen af glødende serafer i våbenhuset, broderet og syet af appelsin- og løgposer og filt, og med et spejl øverst på figurerne, så enhver kan spejle sig selv ind i rollen som seks-vinget engel. Inde i kirken ligger en samling broderede sanseposer, hvori gemmer sig nødder, ærter, kaffe, te og andet godt til føle- og luftesansen, og som man kan tage i hænderne og tænke og slappe af ved. Gennem de nu dekorerede vinduer falder sollyset og kaster kors i skygger på vinduesnicherne. I den romanske korbue, malet blå som himlen, forbinder en himmelstige - som den Jakob drømte om i Det Gamle Testamente - himmel og jord.

Endvidere er altertavlens gamle naturalistiske maleri af den opstandne Kristus erstattet af et abstrakt pinsebillede, og præsten kan iklæde sig "tunger af ild". En purpurrød messehagel med forgyldt broderi indgår i udsmykningsprojektet, inspireret af Grundtvigs pinsesalme, "Du, som går ud fra den levende Gud". Derfor er den tungeformet.

Det er "Stjær Billedmagere", der har klædt deres gamle sognekirke i nye klæder, og den positive interesse for projektet har samlet det lille sogn med dets omkring 1000 indbyggere. De fire kunstnere har af et af menighedens ældre medlemmer som tak fået foræret chokolade til kaffen, og menighedsrådsformand Ingrid Jørgensen har ladet sig inspirere til et digt, hvor kirkens forkyndelse og vinduesudsmykningens kors går op i en højere enhed, "væver hullede mønstre, hvor lyset fra den store fortælling giver grobund for liv; beskytter de åbne hjerter".

Stjær Billedmagere omfatter otte kvindelige kunstnere, hvoraf de fire har arbejdet sammen om kirkeprojektet. Kunstnergruppen har tidligere udsmykket forsamlingshuset og provokeret med en udstilling om "Kvindeliv" med afstøbning af bare bryster og maleri på en malegrund af hygiejnebind.

Ideen til kirkeudsmykningen opstod sidste efterår, og de fire kunstnere er gået ydmygt til opgaven. Deres overordnede mål har været at sætte fokus på det eksisterende kirkerum og skabe nye oplevelser for de besøgende.

-- Vi ville gerne pifte kirken lidt op, men der skulle også være belæg for det vi lavede, fordi der netop er tale om et kirkerum, hvor vi ikke bare kunne hænge alting op, forklarer to af de fire, Tina Sørensen og Kristin Björk Hilmarsdóttir. Vi er meget beærede over at have fået lov, og det har været vigtigt for os at skabe en æstetisk og harmonisk helhed, et kirkerum, som fortsat også kunne bruges både i forbindelse med bryllupper og begravelser.

Derfor blev seraferne, som er lidt vilde i det, forvist til våbenhuset. De skulle ellers, efter de oprindelige planer, have hængt i korbuen, men kom til at "fylde" for meget og ødelægge harmonien.

-- En stor del af processen har været at indkredse og forene vores forslag og tanker. Vi begyndte med nogle meget vildere ideer, fortæller kunstnerne. Blandt dem var et lagenhimmel med spejle spændt ud over kirkerummet, og et stort kors udenfor kirken, som hele sognet skulle dekorere med små kors.

Den udsmykning, som det endte med, korresponderer til korsudskæringer i stolegavle og alter, og farverne er afpasset kirkerummets, med vægt på pinsens røde farve. I altertavlen symboliserer farverne pinsens budskab: Helligånden, der spreder den kristne tros budskab ud til alle folkeslagene.

-- Jeg maler abstrakt, og for mig må pinsens budskab nødvendigvis udtrykkes i et formsprog som det abstrakte, siger Tina Sørensen. Billedet udtrykker det håb, den kristne tro bringer verden, men giver samtidig også plads til, at man selv begynder at tænke med og bruge fantasien. Det synes jeg er en styrke. Jeg ville opfatte det som en ulykke, hvis folk kun kunne se det jeg har malet.

I følge sognepræst Carsten Marvig havde menighedsrådet ikke svært ved at sige ja til kunstnergruppens ideer.

-- De var ikke blot enormt spændende, men også gennemtænkte, fordi de er sat ind i en sammenhæng med bibelske tekster og kirkehistorien. Det karakteristiske for udsmykningen er jo, at det ikke bare var noget kunst der skulle hænges op i en kirke. Det er ikke blot kunst for kunstens egen skyld, men en udsmykning, som tværtimod er med til at fremhæve og tydeliggøre det der foregår i kirken.

Egentlig var det meningen, at udsmykningen kun skulle hænge en månedstid. Takket været den gode modtagelse hos sognets beboere, fik himmelstige, serafer og alt det andet lov til at være der sommeren over. Menighedsrådet skal i midten af september tage stilling til, hvad der videre skal ske med det.

steens@kristeligt-dagblad.dk

STJÆR BILLEDMAGERE

**Kunstnergruppen har eksisteret siden år 2000. Omfatter otte kvindelige kunstnere, som jævnligt samles i det nedlagte mejeri i Stjær. Fire af dem har deltaget i udsmykningen af Stjær Kirke: Kristin Björk Hilmarsdóttir, Ulla Blæsbjerg, Tina Sørensen og Tina Kolding.

**Stjær Billedmagere har udsmykket det lokale forsamlingshus med billeder om forenings- og festlivet i forsamlingshuset.

**Gruppen stod to-tre år siden bag udstillingen "Kvindeliv", hvis kunstværker bl.a. omfattede aftryk af bare bryster, malerier malet på hygiejnebind, og "sladretasker" - med, hvad forskellige generationers kvinder gemmer i deres håndtaske.