Kirker vil ikke have nøgen Jesus på korset

Man er ikke vant til at se Jesus uden lændeklæde i den danske folkekirke. Krucifikset her, der er i to tredjedel menneskestørrelse, har været til salg i flere år, men nøgenheden står i vejen for salget, mener arvingerne. -- Privatfoto.
Man er ikke vant til at se Jesus uden lændeklæde i den danske folkekirke. Krucifikset her, der er i to tredjedel menneskestørrelse, har været til salg i flere år, men nøgenheden står i vejen for salget, mener arvingerne. -- Privatfoto.

De danske kirker vil ikke have Jesus på korset i en splitternøgen version. Det har ejerne af et næsten mandshøjt krucifiks i håndskåret elmetræ måttet indse.

De har sendt billeder af krucifikset til landets 10 biskopper i et forsøg på at få det afsat. De har holdt møder med både menighedsråd og sognepræster, og nu har de – i et sidste forsøg – indrykket avisannocer, hvor de tilbyder krucifikset til højestbydende kapel eller vejkirke.

At det har været nødvendigt, har frustreret ejerne. For krucifikset, der er lavet af den nu afdøde billedhugger Åge Mølgård, blev for cirka to år siden godkendt af Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst. Indtil sin død for ni måneder siden forsøgte Åge Mølgård selv at afsætte krucifikset, og nu har arvingerne taget over – uden, at det dog har givet noget:

-- Og det er trist, fordi Åge Mølgård gik meget op i, at han ville afspejle Jesus, som han var: I al sin sårbare nøgenhed og som Vor Herres ypperste skaberværk. Det var jo sådan, han hang på korset i skrifterne, siger arving Tyge Germundsson.

Formanden for Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst, Sys Hindsbo, forstår dog godt kirkernes afvisning:

-- Det er kun på ganske få kirke-krucifikser, at Jesus er helt nøgen. Det lille lændeklæde er normalt obligatorisk, siger hun og tilføjer, at hvad angår det moralske i at have en nøgen Jesus i kirken, har hun ingen indvendinger:

-- Vi ser bare på, om værket er kunstnerisk egnet til at kunne stå i en kirke, siger hun.

Det moralske aspekt i sagen vil lektor i religionssociologi fra Københavns Universitet, Morten Warmind, til gengæld gerne forholde sig til. Han forklarer, at nøgenheden i sig selv ikke burde skræmme nogen, da alle fire evangelier beskriver, at Jesus var nøgen, da han hang på korset. Som Johannes-evangeliet skildrer det, så delte de romerske soldater Jesu klæder mellem sig, efter at de havde korsfæstet ham.

-- Men kirken tager meget stort hensyn til folk. Faktisk er der en enorm selvcensur og konservatisme, når det drejer sig om religiøse ikoner. De må for alt i verden ikke støde folk, siger han og forklarer, at den selvcensur også findes på religiøse museer. I et konkret tilfælde har et museum nægtet at vise et midttysk krucifiks frem, fordi Jesus er nøgen på det, siger han.

Det er de samme overvejelser, sognepræst Dan Månsson fra Sundkirken i Nykøbing Falster gjorde sig, da han og menighedsrådet takkede nej til krucifikset fra Åge Mølgårds hånd.

-- For den almindelige kirkegænger vil nøgenheden stjæle al opmærksomheden fra det symbol, krucifikset er, og det ønsker vi ikke, siger han.

holm.andersen@kristeligt-dagblad.dk