Prøv avisen

Det skriver biskopperne om kristenforfølgelser

Mail concept with many envelopes on the table

dokumentation

Den 24. april 2014Til udenrigsministerenVedr. forfølgelse af kristne mindretalVed åbent samråd i Udenrigsudvalget 27. februar var der fokus på forfølgelse af kristne. Der var her enighed mellem minister, regeringspartier og opposition om, at overgreb på religiøse minoriteter er helt uacceptable. Ministeren tilkendegav, at han vil overveje, om nuværende strategier på området bør justeres og derefter vende tilbage til udvalget med svar herpå inden sommer.Folkekirkens biskopper vil med dette brev tilkendegive, at vi ser med stor alvor på de overgreb, kristne trosfæller blandt andet i Mellemøsten og Nordafrika med stigende hyppighed og voldsomhed udsættes for, og som resulterer i, at mange kristne mister troen på, at der er en fremtid for dem i deres hjemland. Vi ser naturligvis med samme alvor på de overgreb, som andre religiøse mindretal udsættes for.

LÆS OGSÅ: Biskopper går ind i kamp mod kristenforfølgelser

Vi kan desværre kun bekræfte rigtigheden og vigtigheden af formuleringen i den aktuelle danske menneskerettighedspolitik: Situationen for religiøse mindretal verden over tilsiger særlig opmærksomhed, idet presset på respekt og fredelig sameksistens mellem flertals- og mindretalsgrupper er steget som følge af globaliseringen. Vi opfordrer derfor ministeren til ved genovervejelse af strategier at gøre en ekstraordinær indsats for med tydelighed at realisere denne politik. Det kunne fx være ved at styrke forskning og kompetenceopbygning ved Institut for Menneskerettigheder og ved at styrke fokus herpå i alle dele af henholdsvis Udenrigsministeriets og Handels- og udviklingsministeriets politikker og afdelinger gennem en særlig enhed med ansvar herfor. Vi værdsætter ministerens villighed til at sætte dette anliggende på dagsordenen i de bi- og multilaterale sammenhænge, hvor hans ord kan bidrage til at gøre en forskel.Fra folkekirkelig side vil vi arbejde for i menighederne at styrke viden om og solidaritet med vore trængte trosfæller. En række kirkelige og mellemkirkelige organisationer arbejder allerede konkret hermed i dialog- og hjælpearbejde. Vi er imidlertid klar over, at der er tale om meget komplekse problemstillinger, der kræver indsats af mange parter, ikke mindst fra højeste politiske niveau. Netop derfor sender vi denne henvendelse med anmodning om en ekstraordinær indsats fra den danske regering.Med venlig hilsenKjeld Holm, Lise-Lotte Rebel, Karsten Nissen, Elisabeth Dons Christensen, Henning Toft Bro, Marianne Christiansen, Steen Skovsgaard, Peter Fischer-Møller, Sofie Petersen, Jógvan Fridriksson, Tine Lindhardt, Peter Skov-Jakobsen