Prøv avisen

Kritik af ministers svar på kristenforfølgelser

I februar blev der talt om ”helt nye signaler” fra udenrigsminister Martin Lidegaard (R) i spørgsmålet om kristenforfølgelser. Godt to måneder senere er aktører på området ærgerlige. Foto: John Thys /

”Dybt skuffende” kaldes udmelding fra udenrigsminister Martin Lidegaard (R) om forfølgelse af kristne

I februar blev der talt om ”helt nye signaler” fra udenrigsminister Martin Lidegaard (R) i spørgsmålet om kristenforfølgelser. Godt to måneder senere er aktører på området ærgerlige.

I forbindelse med et samråd om forfølgelse af kristne i februar udtalte Martin Lidegaard, at han ville ”overveje, om vi kan forbedre den danske indsats på dette område ved udarbejdelse af en egentlig strategi. Eller om vi får mest ud af den strategi, som vi har haft indtil nu, nemlig at vi integrerer det i alle vores indsatser”.

De overvejelser er netop blevet præsenteret for Folketingets Udenrigsudvalg. Her er der ifølge udenrigsministeren ”ikke behov for yderligere strategier” i spørgsmålet om forfølgelse af religiøse mindretal, fordi regeringen med sin menneskerettighedspolitik allerede har skarpt fokus på sagen.

Folketingsmedlemmerne Esben Lunde Larsen (V) og Søren Pind (V) havde indkaldt udenrigsministeren til det oprindelige samråd i februar, og Esben Lunde Larsen var en af dem, der efterfølgende så positivt på ministerens signaler. I dag kalder han det skriftlige svar ”dybt skuffende”.

”Det er et meget godt eksempel på en minister i et samråd, som klart tilkende-giver en vilje til at gå nye veje, men når han bliver pakket ind i sit embedsapparat, sker der ingenting, mens mennesker fortsat forfølges. Det er slet ikke tilfredsstillende,” siger Esben Lunde Larsen, der desuden er initiativtager til en høring på Christiansborg til efteråret om kristenforfølgelser.

”Vi skal have belyst tilgangene i andre lande, så vi kan lære af deres erfaringer, og så skal større private og kirkelige aktører i forskellige organisationer inddrages. For vi kan ikke sidde stiltiende og se, at verdens forfulgte fortsat forfølges, blot fordi vi har en totalt passiv dansk regering, som ikke vil tage nye initiativer,” siger han.

Samrådet blev også startskuddet til et nyt religionsfrihedsforum med bred kirkelig deltagelse. Fra Dansk Missionsråd, der med sine 32 medlemsorganisationer er en del af forummet, lyder det, at man ”havde håbet, at ministeren ville komme med nye tiltag på området”.

”Vi forestiller os, at indsatsen kunne løftes med et kortlægningsarbejde af Institut for Menneskerettigheder, der både inkluderer udenrigs- og udviklingspolitikken samt danske civilsamfundsorganisationers internationale arbejde. Ellers fortsættes den stedmoderlige behandling af religionsfrihed, som ingen kan være tjent med,” siger konsulent Filip Buff Pedersen fra Dansk Missionsråd.

Det ville dog være et brud med dansk udenrigspolitisk tradition, hvis regeringen begyndte at behandle religion og forfølgelse af kristne som et særskilt emne, påpeger lektor i teologi ved Aarhus Universitet Peter Lodberg, der beskæftiger sig med emnet.

”Jeg synes alligevel, at der er en udvikling i, at udenrigsministeren svarer, at der er et skarpt fokus på sagen, og at det kobles til spørgsmålet om menneskerettigheder. Jeg hører det sådan, at ministeren har taget henvendelsen fra biskopperne om, at de ønsker mere fokus, alvorligt. Og han er på vej til at give emnet mere opmærksomhed, selvom der ikke skal være en egentlig strategi,” siger Peter Lodberg og taler om en lille bevægelse i forhold til den tidligere regering.

”Man kan sige, at den blå regering også var regering før det arabiske forår og før sammenbruddet i Syrien. De begivenheder har skabt interesse for sagen. Men forfølgelser i Nordkorea og i Pakistan går langt tilbage. Så hvis man havde ment, det skulle prioriteres, var der også anledninger til at gøre noget ved det,” siger Peter Lodberg.

Da udenrigsministeren er på rejse, har det ikke været muligt at få en kommentar fra ham.