10 gode råd om bøn

Fredag er det store bededag. Siden 1686 har den fjerde fredag efter påske været bededag, som er en dag tænkt til bøn, faste og bod

Sognepræst Anne Birgitte Reiter giver gode råd til at bede i forbindelse med store bededag
Sognepræst Anne Birgitte Reiter giver gode råd til at bede i forbindelse med store bededag Foto: Henrik Sørensen/ Denmark

Godt hver fjerde dansker beder dagligt, og i anledning af store bededag har vi samlet 10 gode råd om bøn:

1. Samvær med Gud

Bøn er samvær med Gud og der er ingen krav forbundet med at bede.

2. Rytme

Mange oplever, at det er en hjælp at bede på en fast tid. Luther opfordrer til, at man beder en morgenbøn og runder dagen med en bøn.

3. Lyt når du beder

Bøn er at lytte til Guds stemme og det kan lyde abstrakt. Biblen ses som Guds stemme og er verdens mest brugte bønnebog. Martin Luther foreslår, at man beder salmerne i Det Gamle Testamente.

4. Tak for det læste

Luther anbefaler, at man lytter til det, man læser og formulerer en bøn, hvor man takker for det, man har læst. At formulere en taksigelse gavner ens forståelse af det læste.

5. Bekend

Et andet råd fra Luther er, at man skal bekende det, man ikke har gjort i forhold til det, man har læst. Og efterfølgende opfordrer han til, at man beder om, at de ord man har lyttet til, må komme ind i ens liv og blive til virkelighed.

6. Forbøn

At bede for andre er en vigtig kristen tradition. Apostlen Paulus skriver om det i kapitel to i Første Timotheusbrev i Det Ny Testamente.

7. Jesus gennemgang af bønnen

Fadervor er den bøn, som Jesus lærte sine disciple at bede og er en bøn, som giver livet retning. Fadervor er grundmønstret for al kristen bøn. Den består af syv bønner. Luther gennemgår hvert enkelt led af bønnen i kort form. Hans gennemgang kan man finde bagerst i Den Danske Salmebog.

8. Afslut med 'Amen'

En bøn afsluttes med ’Amen’. Det betyder: "Lad det ske". Bønhørelse er ikke at få sine ønsker opfyldt, men at hvile i vished om, at Gud hører menneskets bøn.

9. Del tanker og erfaringer

Det er meget normalt, at der dukker spørgsmål op, når man begynder at bede. Find et menneske du kan dele tanker og erfaringer med for eksempel en præst.

10. Søg inspiration i salmebogen

Den Danske Salmebog indeholder en bønnebog. Her er forslag til aften- og morgenbønner alle ugens dage, ligesom man kan finde bønner til forskellige situationer fra bordbønner til bønner i ensomhed og afmagt. "Glæden ved stilhed" af Gerhard Pedersen giver en enkel indføring i bøn. Martin Lönnebos "Kristuskransen" er for nogle en hjælp til at fordybe sig i bøn.