Præster tager med konfirmander på blå mandag

Det kan være med til at styrke kirkens forhold til de unge, når præsten deltager på blå mandag. Men det kræver et langt, sejt træk, hvis konfirmanderne skal blive ved med at komme i kirken

Hvorfor mødes op mod 20 præster i Tivoli Friheden i Aarhus på en mandag efter søndagens konfirmationer?
Hvorfor mødes op mod 20 præster i Tivoli Friheden i Aarhus på en mandag efter søndagens konfirmationer?.

Hvorfor mødes op mod 20 præster i Tivoli Friheden i Aarhus på en mandag efter søndagens konfirmationer?

Det gør de, fordi mange præster ikke længere kun holder en tale til de unge og spørger, om de vil bekræfte deres dåb.

De arrangerer også den næste dags begivenheder på blå mandag.

En af dem er Jens Kristian Holmgaard fra sognene Finderup, Sædding, Bølling og Hanning ved Skjern. I dag drager han sammen med 28 konfirmander og to forældre i en bus til Aarhus. Dagen begynder med morgenmad i præstegården, i Aarhus hygger konfirmanderne sig på egen hånd, inden de mødes i byens Tivoli, hvor mange andre præster også kommer med deres konfirmander. Dagen slutter med mad på McDonalds, inden de er hjemme igen midt på aftenen.

”Jeg gør det, fordi forældrene er trygge ved, at jeg tager med dem. Man hører jo om lidt af hvert i forbindelse med en blå mandag. Og så gør jeg det, fordi jeg gerne vil give de unge en fælles oplevelse. I et landsogn som mit skal det planlægges, hvis konfirmanderne sammen skal et stykke væk,” siger Jens Kristian Holmgaard.

Alle undtagen en af hans konfirmander deltager på turen, og sådan har det været i de 18 år, han har arrangeret blå mandag. Han kender flere præster forskellige steder i landet, som også er begyndt på det.

”Det kunne ligne, at man som præst har en bagtanke med at skabe en god forbindelse til de unge mennesker. Men en blå mandag med mig gør nok ikke, at de kommer mere i kirke. Det betyder dog, at jeg lærer dem bedre at kende, fordi vi oplever hinanden i andre situationer end under konfirmandundervisningen i kirken,” siger Jens Kristian Holmgaard, og fortæller hvordan busturen frem og tilbage på et par timer giver god mulighed for en snak med de unge. Men en blå mandag med præsten er ikke nok.

For det kræver ”et langt, sejt træk” at opbygge en relation til konfirmanderne, så de bliver ved med at komme i kirken efter deres konfirmation, mener Finn Andsbjerg Larsen, leder af Folkekirkens Konfirmandcenter.

”Erfaringer viser, at lande som Finland, Sverige og Norge har mere succes end Danmark med at fastholde kontakten med konfirmander. Det skyldes, at man tilbyder dem en funktion. For eksempel at undervise nye konfirmander,” siger han.

Finn Andsbjerg Larsen forklarer, at det ikke nødvendigvis skyldes uvilje hos de danske præster.

”I Danmark er der en tradition for, at ungdomsarbejdet ikke er i folkekirkeligt regi, men uden for i organisationer. Derfor er der en stor udfordring for kirken i at få engageret de unge,” siger han.

Den nye skolereform betyder imidlertid flere steder, at konfirmationsforberedelsen ikke længere ligger om morgenen, men om eftermiddagen og aftenen.

”Det giver en mulighed for i undervisningen at involvere unge, der blev konfirmeret tidligere år, og som også selv går i skole,” siger Finn Andsbjerg Larsen.