Udenrigsminister afviser biskopper

Folkekirkens biskopper har foreslået Udenrigsministeriet bedre fokus på religiøse mindretal, men udenrigsministeren vil ikke ændre på noget

folkekirkelige biskopper og deres kolleger fra Grønland og Færøerne har ikke haft held til at få udenrigs-minister Martin Lidegaard (R) til at skrue op for den danske indsats for verdens forfulgte kristne. Alligevel vurderer biskopper ministerens svar som en positiv tilkendegivelse og en fastholdelse af indsatsen for religionsfrihed.

Tidligere på året var Martin Lidegaard i samråd i Udenrigsudvalget. Enden på spørgsmålene fra især Esben Lunde Larsen (V) blev, at ministeren lovede at se på, om den danske indsats mod kristenforfølgelser skulle forbedres gennem en særskilt strategi.

Til politikerens store skuffelse og kritik valgte ministeren at fastholde indsatsen på det nuværende niveau som udtryk for, at den er ”betydelig”.

Nu har Martin Lidegaard givet biskopperne et lignende svar.

Men Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, er ”tilfreds” med ministerens svar.

”Jeg er glad for, at ministeren ikke er forundret over, at vi naturligvis interesserer os for ikke kun kristne mindretal, men for trosfrihed generelt. Jeg kan ikke se, at vi overskrider nogen grænse, for det er trosfæller, der er udsat for fare, og ingen kan fortænke os i at gøre opmærksom på deres eksistens,” siger han og understreger, at han udtaler sig på egne vegne, da biskopperne endnu ikke har haft lejlighed til at drøfte svaret fra udenrigsministeren.

Biskopperne har i deres brev til ministeren blandt andet ønsket en styrkelse af forskningen og kompetenceop-bygningen ved Institut for Menneskerettigheder.

Udenrigsministeren foreslår i svaret, at biskopperne tager det op med Institut for Menneskerettigheder, ”da det er uafhængigt af regeringen”.

”Jeg håber, at biskoppernes brev har sået en idé, sådan at man fra officiel side i højere grad kan støtte Institut for Menneskerettigheder, som sikkert har set, vi har taget spørgsmålet op. Jeg vil tale med de andre biskopper om, hvordan vi kan gå videre med sagen,” siger Peter Skov-Jakobsen.

Hans kollega i Viborg Stift, Karsten Nissen, har en lignende vurdering.

”Jeg forstår ministerens svar sådan, at ministeren understreger sin interesse, og at han fortsat har stor opmærksomhed på området med forfølgelser af kristne mindretal. Med hensyn til biskoppernes forslag om styrkelse af forskning og kompetenceopbygning på Institut for Menneskerettigheder tror jeg, at det vil blive set på med velvilje fra instituttet. I hvert fald vil biskopperne gerne i dialog med instituttets ledelse om, hvordan indsatsen kan styrkes,” siger Karsten Nissen.