Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Krav om mere indflydelse til menighedsråd

Ejdrup Kirke Nordjylland Foto: Jens Christiansen

I 2013 har det været et særlig hedt emne, om toppen repræsenterede bunden i Landsforeningen af Menighedsråd. Nu møder bestyrelsen krav om medlemsafstemning om et eventuelt kirkeråd. Emnet behandles på organisationens årsmøde, der begynder i dag

Måske ender weekendens årsmøde i Landsforeningen af Menighedsråd med, at de knap 13.000 menighedsrådsmedlemmer senere i år skal ud i en usædvanlig afstemning.

Formand for Vester Vedsted Sogns menighedsråd ved Ribe Bjarne L. Sørensen mener, at foreningens bestyrelsen er ude af trit med medlemmerne, når det drejer sig om holdningen til et nyt, nationalt organ i folkekirken. Derfor har han et konkret forslag med til delegeretmødet.

”Vi er nogle, som er hunderædde for et kirkeråd. Vi skal ikke have en person eller en bestyrelse, som kan udtale sig på folkekirkens vegne om alt muligt. Det er den samme holdning, jeg hører hos andre menighedsråd i landet. Derfor skal vi have en afstemning blandt foreningens medlemmer, inden bestyrelsen afgiver sit høringssvar, så det kan være i overensstemmelse med medlemmernes holdning til et kirkeråd,” siger Bjarne L. Sørensen.

Hans forslag går ud på, at et kommende lovforslag om folkekirkens styring skal til afstemning blandt Menighedsrådsforeningens medlemmer, inden bestyrelsen afgiver sit høringssvar. Især med henblik på at lodde stemningen, hvis det indeholder et forslag om et nyt, nationalt organ.

Den fremgangsmåde er ikke brugt før på den måde i foreningen.

Poul-Erik Jakobsen er formand for Sams, Sammenslutningen af Menighedsråd i Sydvestjylland, og desuden medlem af Menighedsrådsforeningens bestyrelse. Han siger:

”Personligt synes jeg, at det er et udmærket forslag, fordi det er godt at få sognenes mening, inden bestyrelsen afgiver sit høringssvar. Der er mange meninger om folkekirkens styring og især om et nyt kirkeråd. Baglandet bliver måske ikke hørt i tilstrækkelig grad, men problemet er, hvordan bestyrelsen skal gøre det. I det mindste synes jeg, at modstanden mod et kirkeråd denne gang skal komme frem gennem en mindretalsudtalelse.”

Poul-Erik Jakobsen mener dog, at den foreslåede afstemning er meget vanskelig at gennemføre rent praktisk.

blev en prøvesten for, hvordan bestyrelsen i Landsforeningen af Menighedsråd repræsenterer de cirka 1750 menighedsråd, når det gælder komplicerede spørgsmål som debatten om folkekirkens fremtidige styring.

I det forløbne år har der været rejst kritik af Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse for ikke at være i trit med medlemmernes holdning til folkekirkens styring.

Bestyrelsen har tidligere givet udtryk for, at alle 20 medlemmer på nær en enkelt går ind for et nationalt organ, Folkekirkens Fællesudvalg, som hovedsageligt skal tage sig af folkekirkens fælles økonomi og fælles anliggender og fastsætte landskirkeskatten og budgettet for fællesfonden.

Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget om en afstemning blandt medlemmerne, oplyser formand Inge Lise Pedersen.

”Ethvert menighedsråd og provstiudvalg kan indsende deres høringssvar. Vi påstår jo ikke, at bestyrelsens høringssvar er det, som alle menighedsråd mener. Bestyrelsen er i overensstemmelse med medlemmerne, når det drejer sig om, at den fælles folkekirkelige økonomi skal varetages i et nationalt organ. Høringssvarene fra første runde viser, at lidt over halvdelen af menighedsrådene har den holdning,” siger Inge Lise Pedersen som med hensyn til menighedsrådenes holdning til indre anliggender siger:

”Kun en tredjedel af høringssvarene anbefalede, at de indre anliggender behandles i et nationalt organ. Men vi har i bestyrelsen netop ikke peget på en bestemt model, men sagt, at det nationale organ og bispekollegiet skal sidestilles i kompetencen over de indre anliggender.”

Spørgsmålet vil uden tvivl igen vække debat på Menighedsrådsforeningens årsmøde, som begynder i dag i Nyborg. Både formand for Menighedsrådsforeningen Inge Lise Pedersen og kirkeminister Marianne Jelved (R) er på talerstolen i dag, mens selve delegeretmødet finder sted i morgen.