Multireligiøse rum møder kirkelig modstand

Hospitaler bør opføres med kirkerum, siger en række kirkefolk. De kritiserer, at sygehuse i Region Syddanmark skal opføres med multireligiøse rum

Biskop Tine Lindhardt har foreslået, at folkekirken kan betale for et kirkerum på det nye sygehus i Odense.
Biskop Tine Lindhardt har foreslået, at folkekirken kan betale for et kirkerum på det nye sygehus i Odense. Foto: Scanpix.

Den kirkelige opbakning til, at fremtidige sygehuse i Re-gion Syddanmark kun skal opføres med multireligiøse rum, kan ligge på et meget lille sted. Det viser en rundringning til en række kirkelige personer. Som Kristeligt Dagblad skrev i gårsdagens avis, har regionsrådet i Region Syddanmark netop nedstemt et forslag om at sikre kirkerum på fremtidige sygehuse i regionen. I stedet vedtog regionen at opføre multireligiøse rum.

Meget beklageligt, lyder det fra Carsten Mulnæs, sognepræst ved Lillerød Kirke.

”Jeg har intet imod et ikke-konfessionelt andagtsrum, men man bør også have et kirkerum. Jeg ser det her som et forsøg på at undergrave den særstilling, folkekirken har. Det er et tegn på politisk korrekthed og en symbolpolitisk markering af, at man har det dårligt med, at folkekirken er forpligtet på at støtte den evangelisk-lutherske kirke, som er flertallets folkekirke, ” siger Carsten Mulnæs.

Også Benny Blumensaat, sognepræst ved den katolske kirke i Esbjerg, kritiserer beslutningen:

”Kristendommen er jo det grundlag, vi bygger vores kulturliv på, så der bør være et rum med kristne symboler og et kristent kapel på vores sygehuse. Så kan man lave et multireligiøst rum for ikke-kristne,” siger han og afviser, at de kristne kan benytte samme religiøse rum som de andre troende.

”Ja undskyld jeg siger det, men må vi overhovedet være her? Skal vi ind ad bagdøren og gå lidt forsigtigt? Selvfølgelig skal vi have respekt for anderledes troende, men Danmark er et kristent land og bygger på kristne principper. På mange områder står kristendommen svagt i dag, og vi skal ikke give efter alle steder. Og faktisk tror jeg slet ikke, de andre religioner ville have noget imod, at der blev opført et kirkerum,” lyder det fra Benny Blumensaat.

Heller ikke biskop i Lolland-Falsters Stift Steen Skovs-gaard tager godt imod regionsrådets udmelding.

”Umiddelbart er jeg ikke overrasket, for det er en del af en udvikling, hvor vi ser, at kirken ikke længere har monopol på religion herhjemme. Det er en beklagelig beslutning, regionsrådet har taget, men det er et vilkår, vi som kirke må tage på os,” siger Steen Skovsgaard.

Regionsrådets beslutning skal ses i lyset af sekulariseringen, siger Povl Götke, lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

”Det er et problem, at der er politikere, der gennemfører en strukturel sekularisering af Danmark uden at have et folkeligt mandat til at gøre det. For havde man spurgt danskerne, er jeg ik-ke sikker på, at de ville være enige. Der sker en sekularisering af hospitalsområdet, ligesom vi ser på skoleområdet. Det er problematisk at vi ikke har en drøftelse af konsekvenserne af det her på den lange bane,” siger Povl Götke.

Han pointerer samtidig, at man med Grundloven i hånden ikke behøver tage samme hensyn til alle religioner.

”Folkekirken har en særstatus i Grundloven, så det er problematisk, når man opfatter folkekirken som et hvilket som helst religiøst foretagende. Argumentet med, at når man lukker kirken ind, skal andre også have lov, holder ikke. I Grundloven står der, at vi skal understøtte folkekirken, og det er ikke bare økonomisk, det kan også være, at give folkekirken nogle strukturelle privilegier”.

Ikke alle ser dog udviklingen som negativ. Per Ramsdal, sognepræst ved Sydhavn Sogn kalder regionsrådets beslutning for ”oplagt”.

”Jeg synes, det er alletiders, at der kommer multireligiøse rum, for i visse dele af Danmark har vi jo multireligiøse samfund. På Rigshospitalet ved jeg, de har et godt samarbejde mellem præster og imamer, og jeg er sikker på, de godt kunne finde ud af at bruge et fællesreligiøst rum. Samtidig er det et passende signal at sende til de personer, der ikke er kristne, at de er også en del af det danske samfund og at vi gerne vil dele et sådan rum med dem,” lyder det fra Per Ramsdal.