Kort nyt

ROSKILDE Den 16.-17. august er der Vikingefestival på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Og i år er kirken også hoppet med på vikingevognen. Kirkens begrundelse er, at da originalen til det gode vikingeskib ”Havhingsten” blev bygget, var Sankt Jørgensbjerg Kirke allerede virkelighed, og kristendommen var allerede dengang begyndt at sive ind i Danmark ikke mindst sammen med handel og hjembragt plyndringsgods fra andre kristne lande. Derfor deltager kirken i år i festivalen i historisk udstyr, blandt andet som missionsbiskoppen Odinkar, kongemoderen Estrid og andre. ”Vores våben vil ikke være sværd og økse, men duftende røgelseskar, hemmelighedsfulde re-likvieskrin og personlighedsforandrende kunst, som vikingerne bærer som smykker,” skriver Sankt Jørgensbjerg Kirkes personale.

HELSINGØR For at fremme idéskabelsen i Helsingør Stift har Stiftsrådet besluttet at fortsætte med Stiftsinitiativprisen, som alle menighedsråd har mulighed for at vinde. Stiftsinitiativprisen er en årlig pris, der tildeles et eller flere menighedsråd, der kommer med et udviklingsprojekt, der virker menighedsopbyggende, og som efterfølgende kan anvendes i hele stiftet, hvis det ønskes. Prisen uddeles ved Landemodet og begrundes af formanden for Stiftsrådet og overrækkes af biskoppen. Det skriver Helsingør Stift på sin hjemmeside.

KØBENHAVN Sidste år blev Ramadankurven uddelt af Danish Muslim Aid, og i år gentages begivenheden med at hjælpe værdigt trængende danskere. Den uddeles til personer eller familier, uanset religiøs eller kulturel baggrund, som har brug for lidt ekstra hjælp for at kunne klare hverdagen. Således uddeles den den 5. juli 500 ramadankurve. Det er muligt for firmaer og privatpersoner at sponsorere et eller flere produkter, herunder mad, legetøj eller gavekort.

DM-Aid er en uafhængig, non-politisk nødhjælpsorganisation, der blev stiftet i 2005. Den påbegyndte umiddelbart efter sit arbejde med indsamling af midler til fattige og trængende samt formidling af information om nødstedte mennesker.