Prøv avisen
Spørgsmål svar

Det alternative er stadig alternativt

Grænserne mellem det alternative og det almindelige har flyttet sig betydeligt i det moderne samfund de seneste år, siger Morten Thomsen Højsgaard. Arkivfoto.

Morten Thomsen Højsgaard, generalsekretær i Bibelselskabet, er manden bag begrebet Google-buddhisme. Han ser en alternativ kultur i fremmarch, som vil tilbyde et bedre liv

Hvordan definerer du alternativ spiritualitet?

Det alternative er alternativt, fordi det er anderledes i forhold til det, der er normalt. Den alternative spirituelle bevægelse i Danmark kan grundlæggende opdeles i tre parametre: sundhed, tro og livsstil. Inden for sundhed er det alternative det, der adskiller sig fra det offentlige sundhedssystem. Trosmæssigt er det det, der har hentet inspiration fra andet end det evangeliske i folkekirken. Og i forhold til livsstil er det alternative det, der adskiller sig fra den måde, de fleste vælger at leve på i kongeriget Danmark. Det er lige fra økologiske bofællesskaber til helse-yoga eller nyhinduistisk levevis med nogle tydelige ritualer.

Kan man overhovedet sige, at det alternative er alternativt?

Ja, det kan man. Inden for sundhedsområdet er det offentlige stadig en langt større forretning end for eksempel aurahealing eller kraniosakral terapi. Der er større tillid til videnskab og lægefaglig ekspertise, og alternative behandlingsmetoder er stadig uden recept og mere netværksbetonet. Det alternative er her fortsat helt klart alternativt. På trosområdet er der ikke andet end folkekirken i Grundloven, men billedet har dog generelt forandret sig ganske kraftigt. Der er langt over 100 godkendte trossamfund uden for folkekirken, og det, der engang var forbudt og kættersk, har i højere grad fået statens accept. Inden for livsstil har tingene ændret sig mest. Vi lever i dag så forskellige liv, at det nærmest forventes af alle, at vi skal skille os ud.

Hvordan vil du beskrive udviklingen inden for det alternative?

Grænserne mellem det alternative og det almindelige har flyttet sig betydeligt i det moderne samfund de seneste år. Den tendens, som kan kaldes Google-buddhisme, er i vækst. Altså at vi søger, finder og vælger frit blandt alverdens tilbud, men at valget alligevel tit har noget at gøre med balance, energi, harmoni, meditation eller måske god karma. Man ser det især blandt kvinder i alderen 30-60 år, men flere andre er med på bølgen.

Hvad topper lige nu inden for det alternative?

Noget af det, der ligger højt, er nogle af de ting, der nu er så udbredte, at de næsten ikke opfattes som anderledes mere. Det er for eksempel akupunktur, yoga og meditation. Noget andet er forskellige typer af vejledning til livet, coaching med et alternativt afsæt. Det handler om, at mange gerne vil føle, at de har det bedre, at man gerne vil mestre sit liv uden stress og uro. Og uden at skulle lave alt for meget om.

Det, der ikke længere er så meget gang i, er det mere sekteriske. Det er stadig svært at komme hjem til mor og far og forklare, at man er blevet munk hos en nyspirituel gruppe. Mange af de ”gamle” nyåndelige bevægelser inden for new age, som kom frem sammen med ungdomsoprør, Beatles og oliekrise, er nu så små, at det næsten ikke længere giver mening at tale om dem som et samfundsfænomen.