Prøv avisen
Det alternative danmark

Danskere står alene med valget af alternativ behandling

Over halvdelen af den danske befolkning har prøvet alternativ behandling. Det tal stiger og har gjort det de seneste 30 år.

Sundhedsstyrelsen kritiseres for ikke at formidle opdateret viden om alternative behandlingsformer. Borgerne efterlades i et tomrum, mener professor

Hvad er effekten af healing, nåle i hovedbunden, akupunktur eller zoneterapi?

Over halvdelen af den danske befolkning har benyttet sig af alternativ behandling, men i dag er det blevet sværere at få opdateret viden om effekterne af behandlingsformerne.

Indtil slutningen af 2012 har man kunnet søge dokumenteret viden om effekten af forskellige alternative behandlingsformer hos Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, Vifab. Men i forbindelse med nedskæringer i Sundhedsministeriet blev centret nedlagt.

Hos Danske Patienter har man mærket lukningen af Vifab, fortæller direktøren for patientforeningernes organisation, Morten Freil.

”Helt overordnet er vores oplevelse, at viden om den alternative behandling nedprioriteres, og siden Vifab blev lukket, har vi fået flere henvendelser fra vores medlemsforeninger, fordi den hjemmeside med oplysninger om forskellige behandlinger, som Sundhedsstyrelsen overtog fra Vifab, ikke opdateres,” siger han og fortsætter:

”Den nyeste viden bringes ikke, og så er det svært for foreningerne at rådgive borgeren om alternative behandlinger. Patienter bruger rigtig mange midler på sådanne behandlinger, og derfor er det utrolig vigtigt, at området bliver taget mere alvorligt end i dag.”

Også Helle Johannessen, professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, har bemærket, at Sundhedsstyrelsen ikke formidler ny viden inden for den alternative behandling.

”Der sker ikke forfærdelig meget på den hjemmeside, styrelsen overtog fra Vifab. Der er ikke nogen medarbejdere, der er aktivt opsøgende i forhold til at fremskaffe ny forskningsbaseret viden. Det efterlader borgerne i et tomrum. For lægen kender ikke den nyeste forskning, og man kan ikke længere selv følge med,” siger hun, der har taget initiativ til det første europæiske netværk for samfundsvidenskabelig forskning i alternativ behandling.

Helle Johannessen, som selv har fået penge til sin forskning fra Vifab, mener, at der skal en grundlæggende ændring til, hvis danskerne skal rustes bedre til at sortere i de alternative behandlingsformer. Det kræver både forskning og formidling:

”I etablerede forskningskredse er man efterhånden ved at nå frem til, at alternativ behandling først og fremmest skyldes placebovirkning, som også er knyttet til forholdet mellem patient og behandler. Jeg mener, at placebo er bedre end ingen virkning. Men mange synes, at sådan nogle bløde ting er lige meget, og der bliver ikke investeret ressourcer i det. Så interessen fra anerkendte forskeres side er ikke så stor,” siger hun.

Helle Johannessen peger på, at et nyt privat initiativ, som minder om Vifab, muligvis kan ændre på situationen. I hvert fald så opdateret international viden gives videre til danskerne.

Det hedder Galilei-projektet, og kommunikationsrådgiver Jesper Odde Madsen er tovholder for de omkring 20 involverede. Han har som journalist arbejdet med alternativ behandling gennem 16 år, blandt andet på Vifab.

”Over halvdelen af den danske befolkning har prøvet alternativ behandling. Det tal stiger og har gjort det de seneste 30 år. Så det er umoralsk, at man lukker øjnene og ikke oplyser bedre om de forskellige behandlinger,” siger han.

Projektet skal forsøge at genskabe dialogen mellem behandlere, læger, forskere og befolkning, forklarer Jesper Odde Madsen, der ikke mener, det er rimeligt, at noget sådant skal være et privat initiativ.

”Det handler om folkesundhed, så jeg synes, det offentlige har et ansvar,” siger han.

Det er endnu uvist, hvornår indledende møder udmøntes i et konkret initiativ. Og netop nu er finansieringen af forarbejdet en stor udfordring.

Fra Anya Manghezi, sektionsleder i Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed under Sundhedsstyrelsen, lyder det:

”Vi er enige med kritikerne i, at der skal være mere opdateret oplysning tilgængeligt. Hjemmesiden fungerer ikke specielt godt, blandt andet fordi de alternative foreninger ikke bidrager med materiale som aftalt. Vi er meget åbne over for at se på nye løsninger.”