Præster efterlyser ritual mod uforklarlige hændelser

Folkekirken kunne lære af den norske kirke, som har udsendt et ritual, der kan bruges ved uro og vanskeligt forklarlige hændelser. Det mener danske præster. Biskop foreslår at føje en bøn for hus og hjem til salmebogen

Hvordan skal kirken forholde sig til mennesker, der beretter om uhyggelige og uforklarlige hændelser i deres hjem? Den norske kirke har et bud, men det har folkekirken ikke.
Hvordan skal kirken forholde sig til mennesker, der beretter om uhyggelige og uforklarlige hændelser i deres hjem? Den norske kirke har et bud, men det har folkekirken ikke. Foto: Roger Engvik.

En ubehagelig fornemmelse af ikke at være alene i lejligheden. Et fjernsyn, der tænder og slukker af sig selv. Bankelyde på vægge og fra husets loft, selvom etagen ovenover er ubeboet og tom.

Præster i den norske kirke har fået så mange henvendelser fra folk, som efter eget udsagn har oplevet ubehagelige, uforklarlige ting i hjemmet, at kirken har udarbejdet et ritual mod oplevelserne.

Ritualet eller liturgien kan blandt andet bruges i huse, hvor man ”oplever uro, utryghed eller hændelser, som er vanskelige at forklare,” står der i oplægget. Liturgien er blevet til efter opfordring fra mennesker, som savnede et ritual, siger Paul Erik Wirgenes, direktør for afdelingen for menighedsudvikling i den norske kirke.

”Der har været ganske mange hændelser især i den samiske kultur, hvor folk har været urolige eller bange af forskellige grunde, når de flyttede ind i et nyt hus, og ikke vidste, hvordan de skulle håndtere det. Så det er helt oplagt for kirken at bede for de mennesker, der bor der, uden at tage stilling til deres tolkninger,” siger han.

”Før kom præsten måske bare og bad en bøn, og man har brugt forskellige typer af bønnebøger. Nu har vi samlet det i en fælles liturgi.”

Folkekirken bør tage ved lære af det norske initiativ, mener en række danske præster. Kirkens mangel på initiativ herhjemme har givet nyreligiøse bevægelser frit spil, når det gælder danskeres møde med okkulte fænomener. Det mener sognepræst Johannes Thure Krarup, Værløse og Hareskov Sogne, som selv har været ude at bede for folks hjem flere gange.

”Den norske kirke giver svar på noget, som ellers er henlagt til de nyreligiøse og nyspirituelle miljøer. Det er bestemt et klogt træk. Det sender et signal om, at folk kan opsøge kirken med de her oplevelser,” siger han:

”Der er mange, der ikke tror, at de kan hjemkalde en præst, og det er en skam, for folk oplever uro og mærkelige hændelser.”

Samme opbakning lyder fra missionspræst i Areopagos og tidligere sognepræst Ole Skjerbæk Madsen, som har grundlagt bevægelsen I Mesterens Lys, der arbejder med brobygning mellem kirken og åndelige bevægelser. Han udsendte et lignende ritual i 2001, som bliver brugt af andre præster, men aldrig er blevet officielt anerkendt.

”Både den engelske, den ortodokse og den katolske kirke har ritualer, så det er os, der er håbløst bagefter,” siger han.

Den kirkelige organisation DanskOase har netop holdt møde om, hvordan man skal forholde sig til mennesker, der beretter om uhyggelige og uforklarlige oplevelser, og cirka 20 præster har stillet sig til rådighed og vil lære at varetage husrenselser, fortæller Ole Skjerbæk Madsen. Efterspørgslen efter hjælp til at tackle uforklarlige oplevelser er blevet stor, siden tv-programmet Åndernes Magt i begyndelsen af 2000'erne gjorde det stuerent at tale om den slags.

I den russisk-ortodokse kirke er det almindeligt, at præsten velsigner et hus, inden folk flytter ind. Det fortæller Vagn Folkerman, sognepræst i Vor Frelsers Sogn, Aalborg, som selv bruger et ritual fra den russiske kirke. Et dansk ritual kunne bringe kirken tættere på danskerne, mener han:

”Fik vi et ritual i folkekirken, kunne det måske endda bringe den holdning med sig, at præsten ligesom i den russiske kirke kan deltage i indflytterfesten og velsigne stedet, når folk flytter eller skifter bolig.”

Biskop i Lolland-Falsters Stift Steen Skovsgaard er også positiv over for idéen:

”Man kunne måske i virkeligheden imødekomme behovet ved at lave en bøn bagest i salmebogen. Jeg så gerne, at der var et par bønner, som omhandler det nye hjem, man skal til at bygge op, eller en takkebøn for det hjem, man er ved at skulle forlade.”

Men et ritual er helt overflødigt, mener sognepræst ved Hørup Kirke og redaktør på tidsskriftet Tidehverv Agnete Raahauge: Hvis folk siger, at der er spøgelser i deres hjem, kan man tage ud som præst og bede på egen hånd.

”Vi får efterhånden liturgier for alt mellem himmel og jord. Men enhver kan bede et Fadervor og sige trosbekendelsen, når de kommer ind i et hus. Hvis man er døbt, kan man sige med Luther, at Djævelen skal vige. Man behøver ikke bestemte liturgier til den slags.”