Prøv avisen

Pengemangel præger Luther-jubilæum

Under tre år før den planlagte fejring af 500-året for Reformationens begyndelse i Wittenberg er jubilæumsfejringen i Danmark stadig ufinansieret.

De ansvarlige for reformations-jubilæet i 2017 har endnu ikke samlet en krone ind til fejringen. Det bliver svært at nå at finde penge, siger rådgiver

Under tre år før den planlagte fejring af 500-året for Reformationens begyndelse i Wittenberg er jubilæumsfejringen i Danmark stadig ufinansieret.

Da Folketinget i 2010 droppede en planlagt millionstøtte til projektet, blev det politisk udpegede præsidium bag jubilæet i stedet henvist til at skaffe fondsmidler. Dem er der imidlertid ikke kommet nogen af. Det bekræfter Niels Henrik Arendt, medlem af reformationspræsidiets sekretariat og sognepræst i Staby.

”Nej, der er endnu ingen fondsmidler på plads. Men vi har heller ikke for alvor haft konkrete projekter at søge på indtil videre,” siger Niels Henrik Arendt.

Anskaffelsen af fondsmidler indgår ellers som en prioritet i kommissoriet for reformationspræsidiet. Blandt andet er det en nedfældet opgave for præsidiet at ”overveje behovet for ny forskning på området via fondsfinansiering” og at ”indgå aktivt i formidlingsopgaven også med hensyn til tilvejebringelse af fondsmidler”. Det fremgår af kommissoriet.

Men nu bliver det vanskeligt for præsidiet at nå at skaffe finansiering tids nok til at gennemføre de påtænkte aktiviteter, vurderer teolog Eberhard Harbsmeier, som er rådgiver for præsidiet angående et dansk-tysk samarbejde. Han var også med i en arbejdsgruppe bag fejringen af Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag sidste år og har således erfaring med fondsstøtte i lignende projekter.

”Der er indtil videre ikke fondsmidler af nogen som helst art i projektet. Og hvis der ikke kommer det inden længe, er jeg bange for, at mange af planerne må droppes,” siger han.

”Man har troet, at da man nedsatte et præsidium med Hans Skov Christensen (tidligere administrerende direktør i Dansk Industri, red.), som jo døde sidste år, og med dronning Margrethe som protektor, så ville midlerne bare komme rullende ind. Problemet er, at det er utrolig svært at få fondsmidler til events. Og Reformationen har ikke den samme folkelige appel som fejringen af H.C. Andersen eller Kierkegaard,” siger Eberhard Harbsmeier.

Reformationspræsidiet er sammensat af formand Jens Oddershede, tidligere rektor for Syddansk Universitet, som overtog formandsposten efter Hans Skov Christensen, og 11 medlemmer fra universitets-, museums- og kulturverdenen samt folkekirken.

Jens Oddershede kan ikke forklare årsagen til, at der endnu ikke er fondsmidler i kassen.

”Som nytiltrådt formand har jeg ikke mulighed for at vurdere baggrunden for, at der ikke indtil videre er sikret fondsmidler til aktiviteter ved fejringen af reformationsjubilæet,” siger han.

Når der endnu ikke foreligger nogen fondsmidler, som ellers indgår i præsidiets kommissorium, er det så et udtryk for, at I ikke har gjort jeres arbejde ordentligt?

”Nej, det vil jeg ikke sige. Der er god tid til 2017 og dermed god tid til at sætte nye initiativer i søen. Og i øvrigt har præsidiet startet en række meget spændende initiativer,” siger Jens Oddershede.

Forventer du, at I når at skaffe de fornødne fondsmidler til at finansiere de planlagte aktiviteter?

”Jeg har en forventning om, at der findes finansiering, herunder fondsfinansiering, til en række af de planer, præsidiet arbejder med,” siger Jens Oddershede.

Der er planlagt flere aktiviteter landet over, hvoraf nogle bliver finansieret af folkekirken eller kommuner. Jens Oddershede oplyser, at der endnu ikke er en målsætning for omfanget af fondsmidler.

”Hvor mange af aktiviteterne, der kan finansieres med allerede eksisterende midler, og hvor mange der kræver nye midler, ved jeg ikke for nærværende, men jeg opfatter det dog som en væsentlig del af mit ansvar som formand at være med til at skabe den nødvendige økonomiske baggrund for at få en minderig fejring i Danmark af 500-året for Reformationens startskud,” siger Jens Oddershede.