Prøv avisen

Jehovas Vidner slipper for retssag om racisme

Jehovas Vidner blev i 2013 anklaget for at overtræde racismeparagrafen med to foredrag afholdt på et landsstævne. Billedet her er taget på dette års landsstævne, hvor mere end 150 lod sig døbe. Foto: Brian Rasmussen

Rigsadvokaten vil ikke rejse sigtelse mod Jehovas Vidner for kontroversielle udtalelser om tidligere medlemmer. Afhoppere vil klage over afgørelsen

Jehovas Vidner er et godkendt trossamfund med alle de rettigheder, der følger med af den grundlovsfæstede religionsfrihed i Danmark. Nu sætter formand for Støttegruppen for Tidligere Jehovas Vidner spørgsmål ved, om trossamfundet i virkeligheden forbryder sig mod den samme frihed.

Anledningen er rigsadvokatens afvisning af at rejse sigtelse mod Jehovas Vidner efter racismeparagraffen, som siger, at man ikke må komme med udtalelser så en gruppe af personer ”trues, forhånes eller nedværdiges”, blandt andet på grund af tro.

I 2013 indgav Støttegruppen for Tidligere Jehovas Vidner politianmeldelse efter racismeparagraffen på baggrund af to foredrag, som blev holdt ved et sommerstævnemøde i Jehovas Vidner. Heri lød det blandet andet om tidligere medlemmer, at ”de arbejder på det samme projekt som Satan og hans dæmoner gør. Og derved så efterligner de ham. De spreder falske løgne og falske ræsonnementer og er dermed på giftig grund for sande kristne, noget der ikke må blandes”.

”Det er klart, at vi klager til Justitsministeriet over afgørelsen med anmodning om, at straffesagen skal fortsætte,” siger Poul Dal, formand for de tidligere Jehovas Vidner.

Han mener, at Jehovas Vidner krænker religionsfriheden, fordi et trossamfund ifølge statens egne nedfældede regler forventes at respektere menneskerettighederne, herunder retten til at skifte religion.

”Når vi risikerer offentligt at blive forhånet, fordi vi melder os ud, så eksisterer menneskerettighederne åbenbart ikke for os,” siger Poul Dal.

Rigsadvokaten gør i sin skrivelse gældende, at de to talere på sommermødet har oplyst, at de ikke havde en bestemt persongruppe i tankerne, og det skal der være tale om, før man kan sigtes efter racismeparagraffen.

Men det er ikke sandt, mener Poul Dal:

”Tidligere medlemmer er i utallige af Jehovas Vidners skrifter omtalt med samme retorik som ved sommerstævnet, og samtidig føres der kartotek over tidligere medlemmer. Deres navne er også blevet læst op i forbindelse med deres udstødelse for ”frafald” i den lokale rigssal. Derfor er der klart tale om en persongruppe, når der i Jehovas Vidner tales om frafaldne,” siger Poul Dal.

Endelig mener Rigsadvokaten, at udtalelserne skal ses i sammenhæng med Jehovas Vidners kendte holdning til frafaldne.

”Betyder det, at når holdningerne bare er kendt, så kan man kalde tidligere medlemmer for hvad som helst?”, spørger Poul Dal.

”Og betyder det, at man som nazist har lov til at sige hvad som helst om jøder, bare fordi det nazistiske partis holdninger er kendt?”, spørger Poul Dal.

Kristeligt Dagblad har uden held forsøgt at få en kommentar fra Rigsadvokaten.