Kirkeminister vil sende brev til kommuner om religiøse foreninger

Kultur- og kirkeminister Marianne Jelved (R) kalder kommunernes forskelsbehandling af religiøse, folkeoplysende foreninger ulovlig

Det sidder fejlagtigt på kommunernes rygrad, at når noget lugter af religiøsitet, skal man sige nej, mener Marianne Jelved.
Det sidder fejlagtigt på kommunernes rygrad, at når noget lugter af religiøsitet, skal man sige nej, mener Marianne Jelved. .

Du har selv været meget engageret i at styrke folkeoplysningen herhjemme. Hvordan forstår du folkeoplysning og folkeoplysningsloven?

Det forstår jeg sådan, at en hvilken som helst kreds af mennesker kan sætte sig sammen omkring en problemstilling, et tema, kunst, kultur eller andet, de har fælles interesse for, og hvis foreningen opfylder kravene i folkeoplysningsloven, kan den få kommunal støtte til sine aktiviteter.

Det væsentlige er, at et hvilket som helst mindretal ikke behøver at være enig med flertallet for at skabe folkeoplysende aktiviteter og dermed få adgang til offentlig støtte. Det er det, jeg kalder mindretalsretten i Danmark, og den skal vi passe umådeligt på, for den bliver i større og større udstrækning trådt under fode, som Kristeligt Dagblads dækning af sagen er et rigtig godt eksempel på.

Hvorfor tror du, det er nødvendigt for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), en paraplyorganisation for en lang række ungdomsorganisationer, at udsende et juridisk notat til kommunerne om folkeoplysningslovens forpligtelser over for religiøse institutioner?

Dansk Ungdoms Fællesråd møder problemstillingen gennem sine medlemsorganisationer, og som repræsentant for foreningerne er det naturligt, de tager sagen op. De kunne også have henvendt sig til Kulturministeriet og fået hjælp derigennem, men vælger at tage sagen i egen hånd, og det har de min fulde opbakning til at gøre.

Er der en generel religionsskepsis i det offentlige Danmark?

Det sidder fejlagtigt på kommunernes rygrad, at når noget lugter af religiøsitet, skal man sige nej. Der er en indbygget frygt for religion, som jeg også møder ude i landet, når borgere eksempelvis er stærke modstandere af en muslimsk friskole. ”Det var jo ikke meningen med friskolerne,” siger de, men det viser netop den manglende forståelse for mindretalsretten. At man kan skabe sin egen friskole, frimenighed eller folkeoplysningskreds, er en del af vores demokrati og det stærke civilsamfund, der har skabt det Danmark, vi har i dag. Og derfor er det vigtigt, at der sættes fokus på det.

Tidligere er kommunerne blevet kritiseret for at yde støtte til især muslimske foreningers aktiviteter, og i Fredensborg Kommune vil byrådsmedlemmer nu end ikke udleje lokaler til en muslimsk forening. Hvad mener du om det?

Jeg mener, det er decideret ulovligt at udelukke en forening alene på baggrund af dens religiøsitet. Hvis foreningen er lovlig, har kommunen pligt til at udleje eller anvise lokaler til den, og en kommune skal simpelthen ikke afvise på baggrund af, at der er tale om en muslimsk forening. Det går ikke. Offentlige myndigheder må absolut ikke diskriminere på baggrund af religion.

Alle ved, at der er religionsfrihed i Danmark, og det er en menneskeret at kunne dyrke den gud, man vælger, så længe man ikke generer andre ved det. Det kan ikke siges tydeligt nok, og derfor er det dybt beklageligt, at diskrimination og ulovlig forvaltning forekommer. Jeg vil opfordre de berørte foreninger til at klage til de tilsynsførende myndigheder.

DUF mener, at især ikke-folkekirkelige religiøse foreninger og folkekirkelige foreninger på den konservative fløj rammes af afslag på ansøgninger om støtte. Er der simpelthen for lidt kendskab til religion i det offentlige Danmark?

Man skulle tro, at de fleste kendte til den katolske kirke eller eksempelvis Luthersk Missions Ungdom, der tidligere har fået afslag på støtte. Men det gør bare, at jeg bliver endnu mere betænkelig ved udviklingen i kommunerne.

Jeg tror mest af alt, det bunder i frygt for protester, hvis eksempelvis en muslimsk forening modtager støtte. Men igen må jeg understrege, at det ikke er en forenings religiøse grundlag, men indholdet af en konkret aktivitet, der er afgørende for, om der kan ydes tilskud.

Hvad vil du gøre for at sikre, at kommunerne er klar over, at religiøse foreningers folkeoplysende aktiviteter skal tildeles støtte efter folkeoplysningsloven med decideret gudsdyrkelse som eneste undtagelse?

Jeg har et årligt møde med alle de kommunale kulturudvalg i Danmark, hvor sådanne generelle spørgsmål drøftes. Næste gang er i foråret, og der vil det være helt oplagt at tage det op. Men da sagen er af høj prioritet for mig, kunne jeg forestille mig - uden endnu at have lagt mig fast på formen - inden da at sende et hyrdebrev til kommunerne. Det her skal der rettes op på.