Prøv avisen

Præster utilfredse med skolereform

Kun få sogne har formået at fastholde det antal morgentimer til konfirmationsforberedelse, som de havde før skolereformen. Foto: Søren Svendsen

Mange sogne har tabt muligheden for at undervise konfirmander i de eftertragtede morgentimer

Landet over har folkekirken de fleste steder tabt slaget om placeringen af konfirmationsforberedelsen i de populære morgentimer. På nær København har undervisningen i sognene som oftest ligget først på dagen, men nu har skolerne taget deres store del i forbindelse med skemalægningen. Kun få sogne har formået at fastholde det antal morgentimer, som de havde før skolereformen, vurderer Folkekirkens Konfirmandcenter, der er en del af Folkekirkens Uddannelses-og Videnscenter.

”For mig at se er det skolerne, som har vundet morgentimerne,” siger Finn Andsbjerg Larsen fra centret.

Han rejser i øjeblikket landet rundt for at orientere sig om situationen i de enkelte stifter og provstier, og har indtil nu besøgt Viborg, Helsingør og Roskilde stifter og været på Bornholm. Han anslår at have talt med mellem 80 og 90 sognepræster.

”Min vurdering er, at stort set ingen steder har de præster, som jeg har talt med, fået hele morgenundervisningen. Tilmed hører jeg eksempler på, at konfirmationsforberedelsen er presset helt ud af skoletiden, det vil sige, at den finder sted efter klokken 16,” siger Finn Andsbjerg Larsen, som tilføjer, at ifølge den danske lovgivning skal landets konfirmationsforberedelse ligge i den officielle skoletid.

I Tønder Provsti var der tale om vanskelige forhandlinger. Et af kommunens udspil lød på, at præsterne kunne få en hel uge til afvikling af den største del af konfirmationsforberedelsen - vel at mærke uge 42, som er efterårsferie.

Nu er aftalen blevet til tre hele dage med konfirmationsforberedelse, og resten af timerne lægges uden for skoletiden, for eksempel om aftenen og i weekender.

”Det har været hårde forhandlinger, men sådan er det. Vi har været nødt til at indgå et kompromis, som vi bakker op om, men som vi ikke synes er optimalt,” siger provst Thala Vibeke Juul Holm og oplyser, at der sidste år var afsat syv hele dage til konfirmationsforberedelse.

Det kan ikke lade sig gøre i år med de øgede timekrav, uden at eleverne får for mange skoledage til klokken 16.

”Men det er jo en situation som begge parter må få det bedste ud af på grund af nogle udefra kommende omstændigheder, hvor politikerne har valgt ikke at indtænke konfirmationsforberedelsen i skolereformen. Jeg ser tvært-imod gerne et tæt forhold mellem kirke og skole, fordi det er to sider af de unges livsoplysning,” siger Thala Vibeke Juul Holm.

I Slagelse-Skælskør Provsti er skoleforvaltningens udspil, at alle morgentimer til konfirmationsforberedelse fjernes. På den baggrund er der lavet en minimumsaftale som betyder, at hvis ikke den lokale skole og kirke kan blive enige om noget andet, så skal timerne til konfirmationsforberedelse ligge i to sammenhængende timer inden klokken 16.

”Der har ikke været noget at rafle om. Skoleforvaltningen er gået efter selv at få morgentimerne, og det er ikke kommet bag på mig,” siger provst Torben Hjul Andersen.

”Politikerne har stillet nogle krav til skolerne, som lederne benhårdt må opfylde, og det kommer så til at gå ud over os,” siger Torben Hjul Andersen og understreger, at andre samarbejdsrelationer mellem kirke og skole fortsætter.

”Der er masser af praktiske problemer i forbindelse med eftermiddagsundervisning, også når det gælder transport af konfirmander. Jeg kan godt frygte, at vi kommer til at miste konfirmander på den konto,” siger Torben Hjul Andersen og tilføjer, at andre kirkelige aktiviteter ligeledes er kommet under pres.

På grund af eftermiddagsundervisningen har man for eksempel været nødt til at flytte pensionisteftermiddage, og begravelserne kan ikke længere placeres valgfrit.

I Gladsaxe-Herlev Provsti, hvor man i 2013 havde 622 konfirmationer, har forberedelse om eftermiddagen ud over skoletid eksisteret i 25 år.

”Jeg mener ikke, at konfirmationsprocenten her i provstiet er påvirket af, at undervisningen ligger om eftermiddagen. Men når man som præst har konfirmationsforberedelse om eftermiddagen, er det da en udfordring, fordi det lægger et pres på planlægning af de øvrige aktiviteter i kirken og sognegården,” siger Peter Senbergs, sognepræst i Søborggård Sogn.

Finn Andsbjerg Larsen oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke findes et færdigt statistisk overblik over konfirmationsforberedelsens placering på landets skoleskemaer, hverken i Undervisningsministeriet, hos politikerne eller i folkekirken.

Det nye Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter vil derfor i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd og Den Danske Præsteforening hurtigst muligt og inden jul iværksætte undersøgelse af, hvilke aftaler skoler og kirker har indgået om konfirmationsforberedelsen.