Kritik af ufolkelig Grundtvig-forskning for millioner

Grundtvig Centeret kritiseres for at bruge trecifret millionbeløb på digitalisering uden at prioritere den brede formidling af den store salmedigters tanker

N.F.S. Grundtvigs samlede tekster skal digitaliseres. Her ses Grundtvigs statue i Vartovs gård i København. -
N.F.S. Grundtvigs samlede tekster skal digitaliseres. Her ses Grundtvigs statue i Vartovs gård i København. - .

N.F.S. Grundtvig, som forleden fyldte 231 år, er dansk folkeligheds ubestridte førstemand. Men den forskning og formidling, som aktuelt finder sted i hans navn i regi af Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet, er alt andet end folkelig. Det påpeger flere kritikere.

I 2009 afsatte den daværende VK-regering en bevilling på 23 millioner kroner over tre år, som siden er blevet suppleret med 10 millioner kroner årligt på finansloven. Samlet set forventes bevillingerne at kunne løbe op i næsten 200 millioner kroner, inden projektet ventes afsluttet i 2030. Hovedparten af midlerne går til en digitaliseret, gennemarbejdet udgave af Grundtvigs egne tekster.

”At bruge så mange penge på en digitalisering af Grundtvigs tekster, som i deres originale, rå form er stort set ulæselige og formentlig kun vil optage en snæver gruppe af teologer og kirkefolk, uden samtidig at vægte den udadvendte, folkelige formidling er for mig at se ikke en videre oplagt prioritering,” siger domprovst Henrik Wigh-Poulsen, som tidligere har været leder af det privatfinansierede Grundtvig-Akademi ved Vartov i København.

Også forstander ved Testrup Højskole Jørgen Carlsen undrer sig over den manglende folkelige formidling. Han peger blandt andet på, at der mangler en bredt samlende biografi, som sætter Grundtvig ind i en ny samtid.

”Hver generation har sin Grundtvig. Folk som Hal Koch, Kaj Thaning, Ebbe Kløvedal Reich og senest Finn Abrahamowitz for 15 år siden, har alle løftet Grundtvig ud af de snævre forskningscirkler. Det er en skam, at den opgave ikke løftes aktuelt,” siger han.

En af de politikere, som i sin tid var med til at få Grundtvig på finansloven, er Venstres Bertel Haarder. Også han er stærkt i tvivl om, hvorvidt de mange millioner til digitalisering af Grundtvigs værker er den rigtige prioritering.

”Jeg vil kraftigt opfordre Grundtvig Centeret til at tage den brede formidlingsopgave alvorligt. Det vil være yderst ugrundtvigsk ikke at gøre det. Ikke mindst når man får så mange midler,” siger Bertel Haarder.

Han påpeger, at han allerede, da projektet første gang kom på finansloven, luftede sin tvivl om centerets prioritering af en digital Grundtvig-udgave.

”Jeg syntes dengang, at det var et voldsomt stort beløb og tvivlede på spredningseffekten. Det gør jeg stadig. Centeret er nødt til at fokusere mere på den mere folkelige del af Grundtvig-formidlingen. For reelt aner vi ikke, hvor mange der vil få gavn af udgivelsen af Grundtvigs ofte meget vanskelige tekster,” siger han.

På Grundtvig Centeret afviser centerleder Michael Schelde kritikken.

”Digitaliseringen er vores vigtigste opgave. Det er den, vi er målbare på. Opgaven lyder at etablere en tekstkritisk (omhyggelig forskningsbaseret gennemgang, red.) og kommenteret udgave af N.F.S. Grundtvigs trykte forfatterskab efter internationale standarder, og det er dyrt. Hvad angår forsknings- og formidlingsdelen, så har vi brugt mange ressourcer på at opbygge et helt nyt forskningsmiljø. Det tager tid,” siger centerleder Michael Schelde.

Både han og Grundtvig Centerets bestyrelsesformand, folketingsmedlem Mette Bock (LA), understreger, at den digitale Grundtvig-udgave bestemt ikke er forbeholdt forskere, og at ambitionen er at nå bredt ud til nye læsere både nu og i fremtiden. Men udgaven lever slet ikke op til standarderne for moderne kulturarvsformidling, siger lektor i digital kommunikation ved IT-Universitetet Lisbeth Klastrup.

”Brugervenligheden er meget ringe. Det virker som om, at der slet ikke er lavet brugertests af siden. På mobil og tablet virker flere funktioner slet ikke. Det vil ellers være en god idé, hvis nutidens unge skal bruge siden i undervisningssammenhæng. Den digitale Grundtvig-udgave er en tekstdatabase lavet af fagfolk for fagfolk,” siger Lisbeth Klastrup.

Michael Schelde siger om brugervenligheden, at Grundtvig Centeret gør meget ud af at kommentere og forklare vanskelige begreber og udarbejde vejledninger til brugen af siden.