V-splid truer kirkereform

Intern uenighed i Venstres folketingsgruppe førte i går til, at afsluttende forhandlinger om folkekirkens styring indtil videre er udsat i tre uger

Der er splittelse i den borgerlige fløj om kirkereformen, og især hos Venstre er den interne uenighed stor. Her er det et billede fra partiets sommermøde i august. Foto: Scanpix
Der er splittelse i den borgerlige fløj om kirkereformen, og især hos Venstre er den interne uenighed stor. Her er det et billede fra partiets sommermøde i august. Foto: Scanpix.

Regeringens historiske styringsreform af folkekirken var planlagt til at blive præsenteret ved indgangen til det kommende folketingsår efter to års arbejde. Nu ser det ud til ikke at blive til noget.

Et planlagt møde i Kirkeministeriet i aftes, hvor kirkeordførerne fra alle Folketingets partier efter planen skulle forhandle de sidste detaljer på plads, blev i går aflyst. Det var ikke alle folketingsgrupper, der kunne afgive endeligt svar på mødet, oplyste Kirkeministeriet.

Ifølge Kristeligt Dagblads oplysninger er det især intern uenighed i Venstres folketingsgruppe, som nu har ført til udsættelsen af en endelig aftale. Dertil kommer en frygt blandt flere borgerlige partier for, at et fælles folkevalgt organ, som har været et vigtigt element i regeringens forslag, kan udvikle sig til et politiserende kirkeråd.

Venstres kirkeordfører Flemming Damgaard Larsen oplyser, at partiet efter et gruppemøde i går har udbedt sig yderligere tre uger til at diskutere det udspil, som kirke- og kulturminister Marianne Jelved (R) har forelagt partiernes kirkeordførere.

”Der er mange fordele i det papir, der har været forhandlet om, men vi vil gerne vende forslagene med nogle mennesker i Venstres bagland,” siger Flemming Damgaard Larsen og understreger, at et kirkeråd ikke er en del af de aktuelle forhandlinger.

Udspillet indeholder angiveligt et forslag om et økonomiudvalg, som kan stille forslag til kirkeministeren om, hvordan folkekirkens fælles penge skal bruges. Også beføjelserne over folkekirkens indre anliggender som gudstjenester og ritualer skulle indgå i kompromisset.

Den borgerlige splid om folkekirkens fremtid rækker imidlertid ud over Venstres folketingsgruppe. De konservative har to betydelige bekymringer ved det foreliggende forligsforslag, siger partiets kirkeordfører, Charlotte Dyremose.

”Vi kan se en fordel i at give biskopperne mulighed for at stoppe ministeren fra at få et nyt ritual autoriseret hos Dronningen. Men når der ikke er stemning for det, så tror vi, at en lovfæstelse vil gøre mere skade end gavn,” siger hun og fortsætter:

”Vi vil for enhver pris forhindre, at økonomiudvalget kan udvikle sig til et kirkeråd. Vi bliver bekymrede, når vi i den politiske debat hører udtalt, at en lovfæstelse af et økonomiudvalg er et vigtigt skridt i retning af et kirkeråd.”

Dansk Folkeparti vil hverken støtte et eventuelt økonomiudvalg eller en lovfæstelse af proceduren for folkekirkens indre anliggender.

”Vi har hele tiden sagt, at vi allerhelst så, at enden på det hele blev, at der ikke bliver lovgivet om hverken økonomi eller indre anliggender. Nu er man så nået til en model, hvor ingen bliver glade, men alle sure. Vi er meget tilfredse med, at reformen sandsynligvis ikke bliver til noget, for jeg mener, at de foreliggende forslag vil indskrænke den almindelige frihed i folkekirken,” siger kirkeordfører Christian Langballe.

For at gøre den borgerlige splittelse total er Liberal Alliance stærkt utilfreds med det foreliggende forslag til aftale om folkekirkereformen, fordi den på intet punkt flytter beslutningskompetence fra staten til folkekirken, vurderer kirkeordfører Mette Bock.