Paven vil gøre det nemmere at annullere et ægteskab

Katolikker verden over har de seneste årtier klaget over, at det er for vanskeligt at gøre et ægteskab ugyldigt. Spørgsmålet, som deler kirkens biskopper, er til debat på et møde i Vatikanet i næste måned

Pave Frans har antydet, at han er åben for forandring i den katolske kirkes syn på ægteskabet, og tidligere på måneden viede han 20 par i Peterskirken, hvoraf nogle allerede levede sammen og havde fået børn.
Pave Frans har antydet, at han er åben for forandring i den katolske kirkes syn på ægteskabet, og tidligere på måneden viede han 20 par i Peterskirken, hvoraf nogle allerede levede sammen og havde fået børn. .

Pave Frans kridter nu banen op til den helt store kamp om den katolske kirkes syn på ægteskab og skilsmisse. 

Forud for et bispemøde i Vatikanet i næste måned har det katolske overhovedet besluttet, at det skal være nemmere for katolikker at annullere et ægteskab. 

Det skriver National Catholic Reporter.

Ifølge katolsk lære kan man ikke opløse et ægteskab, og bliver man som katolik skilt i juridisk forstand, kan man derfor ikke længere modtage nadver. 

Man kan derimod annullere et ægteskab.

Det er imidlertid ikke nogen enkel proces, og efter årtier med klager fra katolske par, som ikke længere ønsker at leve sammen, har det katolske overhoved nu valgt at tage konsekvensen.

Pave Frans har nedsat en kommission bestående af teologer og juridiske eksperter i katolsk ret, som skal komme med forslag til ”at forenkle og strømline processen, men bibeholde princippet om ægteskabets uopløselighed”.

Situationen for de fraskilte katolikker, som gifter sig igen, fylder meget i debatten i lande som USA og Tyskland, og emnet vil stå højt på dagsordenen, når alverdens katolske biskopper i oktober mødes på den såkaldte bispesynode i Vatikanet. 

Fronterne forud for bispemødet er trukket skarpt op, og paven er ude i en svær balanceøvelse, fortæller Jakob Egeris Thorsen, ph.d. ved Aarhus Universitet, som beskæftiger sig med katolicisme og selv er katolik.

"Pavens store øvelse bliver på den ene side at fastholde ægteskabets hellighed og uopløselighed og på den ene side at finde en pastoral praksis, som er mere human over for de mennesker, som er blevet skilt."

Man kan ifølge Jakob Egeris Thorsen forvente sig to fløje, som står stejlt over for hinanden.

"Den ene siger, at der er tale om århundreder gammel kirkeret, som man ikke bare lige kan ændre for at være tolerant. Den anden siger, at det her må kunne løses med reformer, og at paven har et ønske om at diskutere det."

De to fløje er sikkert ligeligt fordelt, men blandt katolske lægfolk er der klart en manglende forståelse for, at kirken udelukker fraskilte fra kommunionen, det katolske nadverfællesskab, fortæller Jakob Egeris Thorsen.

"Det, at fraskilte katolikker bliver udelukket fra sakramenterne og ikke kan deltage i nadveren eller gå til skrifte, er noget, der skaber en tristhed rundt omkring i sognene. Mange synes, at det er forkert, at kirken markerer den forskel, og mange steder overholdes det heller ikke."

Forud for bispemødet har den katolske kirke verden over spurgt katolikker om deres syn på spørgsmål som ægteskab og skilsmisse. Ved at gennemføre denne høring har paven tilkendegivet, at grundlaget for diskussionen ikke bare er teologi og katolsk ret, men også almindelige katolikkers udsagn og oplevelser, vurderer Jakob Egeris Thorsen.

Pave Frans har allerede antydet, at han er åben for forandringer på området, og tidligere på måneden demonstrerede han sin åbenhed ved at vie 20 par i Peterskirken, hvoraf nogle allerede levede sammen og havde fået børn.

Jakob Egeris Thorsen tør godt spå, at det fremover vil blive nemmere for ulykkeligt gifte katolikker at få deres ægteskab annulleret.

"Jeg tror ikke, kirken er klar til at acceptere gengiftning. Men annullering af et ægteskab kunne godt blive nemmere og mindre afhængigt af folks ressourcer. Man kan nemlig se, at det er i de rige, vesteuropæiske lande, at ægteskaberne annulleres, mens man i den tredje verden ikke har overskud til at gå i klinch med de kirkelige domstole. Konsekvensen i den tredje verden er, at katolikker måske bare går fra hinanden og glider væk fra kirken."

Et katolsk ægteskab kan blive annulleret, hvis parret kan overbevise kirken om, at ægtefællerne for eksempel ikke var psykisk modne ved vielsen, eller at den ene part ikke er åben over for at få børn. Processen, som foregår ved de lokale katolske domstole og blandt andet kræver vidner, bliver af mange katolikker betragtet som både tidskrævende og overflødig.