Svært at forene trosretningers ønsker på nyt sygehus

Kan man på det nye supersygehus i Gødstrup ved Herning indrette et rum, så både muslimer, hinduer og kristne kan bede i det? Det spørgsmål viste sig svært at besvare tirsdag aften

Headsettet drillede overlæge og hindu Nilanjan Dey ved fremlæggelsen af hinduisters ønsker til det nye sygehus i Gødstrup. -
Headsettet drillede overlæge og hindu Nilanjan Dey ved fremlæggelsen af hinduisters ønsker til det nye sygehus i Gødstrup. - . Foto: Jens Bach.

Der er bekymring at spore hos de seks muslimske kvinder omkring bordet. De er til borgermøde på Aulum Fritidscenter om indretningen af det kommende refleksionsrum på det nye supersygehus i Gødstrup ved Herning, og meldingerne fra de tre oplægsholdere fra henholdsvis kristendom, hinduisme og islam synes svære at forene, vurderer kvinderne.

”Jeg tror, det ville være forstyrrende at bede sammen med mennesker fra andre religioner, og tror også, de ville finde det forstyrrende at bede sammen med muslimer. Derfor er jeg tilhænger af, at vi laver tre bederum i stedet for ét,” siger en af kvinderne, Sevil Topal, der er kontormedarbejder fra Herning.

Kvinderne omkring bordet nikker hen over kaffen og æblekagen. Pausen ved borgermødet er snart slut, og i salen går snakken blandt danskere, tyrkere og somaliere ivrigt. For midtjyderne er optaget af, hvilke rum til dyrkelse af religion der ved nyopførelse af sygehuse bør opføres. Det er projektledelsen bag det nye sygehus i Gødstrup og hospitalspræsterne, der har inviteret til mødet, der ud over oplæg fra hospitalsprovst Dorte Sørensen, overlæge og hindu Nilanjan Dey samt imam Remzi Acr også inviterer de omkring 80 deltagere til at kommentere på, hvordan patienters religiøse behov bedst imødekommes på det nye sygehus.

”Vi kan ikke gøre det til patienternes hospital, hvis vi ikke er i dialog med dem. På trosområdet blev vi klar over, at vi var nødt til at lytte til repræsentanter fra forskellige trosretninger. Og når vi inviterer til et stormøde, er det, fordi det er vigtigt, at tro møder tro. Der er brug for, at de forskellige trosretninger møder hinanden og måske får nogle andre billeder af hinanden end dem, de havde på forhånd. Så man får respekt for hinandens behov,” forklarer Ida Götke, sygeplejefaglig direktør på det kommende hospital.

Behovene er forskellige, står det klart denne aften, hvor særligt imam Remzi Acrs ønske om, at der kan opføres rum til hver sin religion, er svært foreneligt med det nuværende forslag om et fælles refleksionsrum.

”Jeg vil gerne understrege, at vi intet har imod kristendommens symboler. Men vi kan ikke bede i samme rum som et kors. Det er kun acceptabelt i nødsituationer ved for eksempel krig eller katastrofer, og man vil i de situationer altid sørge for at dække andre symboler til,” siger Remzi Acr via en tolk.

Overlæge og hindu Nilanjan Dey ser derimod intet problem i et rum med religiøse symboler.

”Som hinduister er vi meget glade for symboler. Vi har millioner af symboler. Men hvis symbolerne bliver et problem for andre religioner, kan vi godt undvære dem, for alle skal føle sig velkomne,” siger overlægen.

Blandt tilhørerne mener en anden hindu dog, det vil være at foretrække, hvis refleksionsrummet rummer statuer af hinduismens to mest populære guder.

Andre debatemner denne aften er muslimers og hinduers ønsker til speciel kost under en indlæggelse, deres behov for plads til mange besøgende ved sygdom og dødsfald samt behov for religiøs afvaskning. Undervejs er der også positive tilkendegivelser om muligheden for at finde brugbare kompromiser.

Hospitalsprovst Dorte Sørensen fremhæver erfaringer fra en studietur på et sygehus i Manchester i England.

”Derovre begyndte sygehuset præcis lige som her med, at de inviterede til et møde, hvor forskellige synspunkter blev luftet. Det stod klart, at der var forskellige ønsker, men lige så langsomt fik man arbejdet sig frem til kompromiser. Det vil altid være sådan, at der vil være nogle, der ikke vil bruge et refleksionsrum. Men for andre vil det blive et godt og brugbart rum,” lød det fra provsten for hospitalspræsterne i Region Midtjylland.

Præst i folkekirken retter på sin præstekrave.
Præst i folkekirken retter på sin præstekrave.
Kristeligt Dagblad: HelleBastrup: Tro møder tro på det nye hospital i Gødstrup - inspirationsmøde i Aulum Fritidscenter.
Kristeligt Dagblad: HelleBastrup: Tro møder tro på det nye hospital i Gødstrup - inspirationsmøde i Aulum Fritidscenter.