Prøv avisen

Signal om nye toner fra Vatikanet

Udviklingen viser, at biskopperne har lyttet til pave Frans, der har opfordret dem og den katolske kirke til at vise større rummelighed. Foto: Massimo Valicchia

Bispemøde i Vatikanet varsler åbning over for papirløse par og homoseksuelle forhold

Den katolske kirke ser ud til at ændre indstilling til mennesker, der ikke lever i et forhold velsignet af kirken. En midtvejsrapport fra den såkaldte synode, bispemødet, der i disse dage finder sted i Rom, sender helt nye signaler for eksempel i forholdet til homoseksuelle. Anerkendte vatikaneksperter taler om intet mindre end ”et jordskælv”.

Dokumentet, relatio post disceptationem - et dokument, der bliver til efter en diskussion - der blev præsenteret af den ungarske kardinal Péter Erdö, er en opsummering af den hidtidige diskussion blandt de over 200 biskopper, der deltager i synoden.

Dokumentet viser, at biskopperne har lyttet til pave Frans, der har opfordret dem og den katolske kirke til at vise større rummelighed og at imødekomme de katolikker, der har følt sig uden for det katolske fællesskab, fordi de er fraskilte og har giftet sig igen i et borgerligt ægteskab, er samboende uden at være gift, er enlige forsørgere eller er homoseksuelle, der lever sammen i en form for samliv eller ægteskab.

Dokumentet understreger, at der ikke bliver tale om nogen doktrinær ændring. Et ægteskab kan kun være mellem en mand og en kvinde, ifølge biskopperne.

Men indstillingen til andre former for samliv skal ændres, og dokumentet er derfor ifølge den anerkendte vatikanist John Thavis intet mindre end ”et jordskælv” i den katolske kirke: ”Det store, der rammer efter måneder med mindre skælv”.

John Thavis begrunder det med, at dokumentet siger, at ”kirken skal se på det positive i de forhold, som den hidtil har anset for uden for orden”, hvilket vil sige papirløse, borgerligt gengifte og homoseksuelle partnerskaber.

”Hvad angår homoseksuelle, går dokumentet så langt som til at spørge, om kirken kan acceptere og værdsætte dem uden at gå på kompromis med doktrinen,” siger han.

Opfattelsen støttes af andre vatikaneksperter, blandt dem John Allen fra Boston Globe, der i går sammenlignede synoden med det andet vatikanerkoncil, der banede vej for en dialog med andre kristne kirker. ”Det store gennembrud på denne synode kan meget vel blive økumeni på livsstil,” skriver han, forstået på den måde, at det andet vatikanerkoncil fjernede tabuer over for andre religioner, ”og noget lignende kan meget vel ske nu over for mennesker, der lever i forhold, som kirken ellers har anset for værende uden for regel”.

Til den amerikanske tv-station PBS sagde John Allen i går i programmet Newshour, at ”især homoseksuelle har været vant til at høre fordømmelse fra den katolske kirke, og derfor kan man kalde det et jordskælv, hvad tonen angår”.

Også vatikanisten Andrea Tornielli fra La Stampa skriver, at det mest revolutionerende i synodens 'relatio' er den del, der handler om homoseksuelle. I dokumentet står der blandt andet:

”Homoseksuelle har evner og kvaliteter at tilbyde det kristne fællesskab. Er vi i stand til at byde disse mennesker velkomne og garantere dem en broderlig plads hos os?”.

Dokumentet viser, at der er uenighed blandt biskopperne om muligheden for at tillade fraskilte, der har giftet sig borgerligt igen, at få adgang til sakramenterne, for eksempel nadveren. Nogle mener, at det skal kunne ske efter en vis ”angrende” tid. Ifølge biskoppernes relatio er der mange, der ønsker, at det skal kunne gå nemmere og hurtigere at få annulleret et ægteskab.

Dokumentet understreger, at kirken skal undgå diskrimerende sprog. At række ud mod gengifte katolikker er et udtryk for barmhjertighed og ikke ”at svække troen”.

I følge John Thavis er en del af biskopperne ikke helt enige i teksten i dokumentet, hvad angår især homoseksuelle, og diskussionerne fortsætter nu resten af ugen, hvor biskopperne arbejder videre i grupper. ”Hvad skete der med ordet 'synd'?”, skal en biskop i følge Thavis have spurgt.

”Så dramaet fortsætter,” udtalte den filippinske kardinal Luis Antonio Tagle mandag og understregede, at relatio-dokumentet ikke er en endelig version, men et oplæg til yderligere diskussion.

Denne synode skal nemlig sætte dagsordenen for en anden og større næste efterår.