Bibelselskabet omdøber Noas Ark

Bibelselskabets nye oversættelse af to bøger fra Det Gamle Testamente vækker debat med en række nyfortolkninger. For eksempel har Noa nu fået en båd i stedet for en ark

I en nyoversættelse fra Bibelselskabet bliver Noas ark til en båd.
I en nyoversættelse fra Bibelselskabet bliver Noas ark til en båd.

”I dit ansigts sved skal du spise dit brød”. Det er en talemåde som de fleste danskere kender. Den stammer fra Det Gamle Testamente, da Gud bortviser Adam og Eva fra Edens Have.

Nu skal ordene til Adam lyde sådan: ”Du vil komme til at gnave på dit brød med svedigt ansigt.”

Bibelselskabet udgiver i morgen for første gang en nudansk oversættelse af nogle af teksterne fra Det Gamle Testamente. Det vil sige i et sprog, som er støvsuget for indforståede kirkeord for at give de gamle tekster nyt liv og gøre dem forståelige for nye generationer, fra skolealderen og op. Derfor er det også nødvendigt at omdøbe ”Noas Ark” til ”Noas båd.”

Målet for Bibelselskabet er, at hele Det Gamle Testamente skal oversættes til nudansk, som det skete med Det Nye Testamente, der i 2007 blev nyoversat som ”Den Nye Aftale”.

De to udvalgte udgivelser er ”Første Mosebog”, som er blevet til ”Begyndelsen”, og ”Prædikerens Bog”, som er blevet til ”Tænkeren”.

Leder af Pastoralseminariet i Aarhus, Birgitte Graakjær Hjort, erkender, at en nudansk bibeloversættelse udgør et dilemma. Men fordelene vejer langt tungest.

”Det er et godt projekt og en god luthersk tanke at gøre Bibelen tilgængelig for almindelige mennesker. Mange er i dag fremmede over for kirkelige og teologiske udtryk, samtidig med at de er dybt optagede af kirke og kristendom. Her giver en oversættelse på nudansk særlig mening. Den manglende tilstedeværelse af kristne kerneord behøver ikke at betyde, at mennesker aldrig møder dem igen. Det er en lidt for simpel konklusion,” siger Birgitte Graakjær Hjort.

Sognepræst Morten Miland Samuelsen, som er ekstern lektor ved Pastoralseminariet i København og ph.d. i praktisk teologi, hilser en nudansk udgave af Det Gamle Testamente velkommen.

”Når vi bruger den nudanske udgave af Bibelen gør det lægfolket mere fri i fortolkningen af teksterne. Det lægger op til en bred fortolkning, som flere mennesker kan tale med om og giver meget bedre flow i læsningen,” siger han.

Valgmenighedspræst Morten Kvist er forbeholden.

”Danskernes læsekraft er faldende, men man skal passe på ikke derfor at lave et knæfald for noget ringere. Det handler om almindelig dannelse. Derfor skal man for eksempel i skolen i hvert fald også møde den autoriserede bibeludgave,” siger Morten Kvist.

Første Mosebog og Prædikerens Bog er oversat af henholdsvis lektor, ph.d i teologi ved Københavns Universitet, Søren Holst og lektor, ph.d. i filologi ved Københavns Universitet, Martin Ehrensvärd.