Prøv avisen

Skrevet på Facebook efter kirkereforms fald

”Charlotte Dyremose har ret. Vores folkekirkeordning er unik. Hvor ville man ellers finde på at lade landets politikere styre kirken for at sikre, at den ikke bliver politiseret?”.

Jørgen Skov Sørensen, generalsekretær i Det Mellemkirkelige Råd

”Først og fremmest må man lykønske Charlotte Dyremose. Hun har gjort et formidabelt arbejde for at samle en egentlig højrefløj om dansk kirkepolitik med folkekirken som politisk, statsligt instrument uden nogen juridiske grænser. Jeg er absolut ikke enig i den linje, jeg mener, den er et tilbageskridt, men derfor kan man godt anerkende det formidable arbejde, der er gjort. Dernæst må man anerkende det store arbejde, der også er gjort internt i Venstre - men at man ønsker at føre konservativ kirkepolitik i IC's gamle parti, kommer alligevel bag på mig.”

Lisbet Christoffersen, professor i religionsret på RUC

”En lykkelig dag for folkekirken. Kirkeministeren har meddelt, at kirkereformen er faldet. Vi har i DF kæmpet med næb og klør mod et kirkeråd eller noget, der blot kunne minde om ansatsen til det. Vi har også kæmpet mod en stiv lovgivning, som kunne fungere som en spændetrøje og ødelægge den store grad af friheden i folkekirken. Vi meddelte for snart længe siden, at vi ikke vil være med. V og K meddelte i går, at de heller ikke er med. I dag har kirkeministeren meddelt, at kirkereformen er faldet. Jeg betragter det som en stor sejr for vores synspunkt, men vil også gerne takke Venstre og De Konservative for at holde fast. Og kirkeministeren skal nu, skønt hun er radikal, nu også have tak for ikke at forsøge at tromle en kirkereform med EL. Det er en fornuftig og skønsom beslutning, at hun nu tager det hele af bordet.”

Christian Langballe, kirkeordfører for Dansk Folkeparti

”Jeg er og bliver så stor fan af Jelved. Hun er ordentlig. Ærgerligt, at det Radikale ikke er fyldt af den slags. Men gid der vokser en generation frem af flere af denne rolige slags politikere. I alle partier. Det er med rette, hun er KULTURminister og også en cool kirkeminister. Stor respekt udefra.”

Carsten Mulnæs, sognepræst i Lillerød Kirke

”Hvor er det dog åndsvagt - nu inviterer politikerne ligefrem til mere - i ordets bogstaveligste forstand - radikale skridt. Øv!”

Michael Rønne Rasmussen, sognepræst i Jersie og Kr. Skensved Sogne på Sjælland

”Forstår ikke, at V er kommet så langt væk fra eget regeringsgrundlag fra 2007. Håber, vi andre så kan nå sammen om nuværende regeringsgrundlag.”

Karen Klint, socialdemokratisk kirkeordfører

”Jeg deler kirkeministerens personlige opfattelse og beklager, at det trods seriøst forarbejde ikke lykkedes at overbevise de borgerlige politikere om nødvendigheden af at sikre, at magten spredes på flere aktører, at beslutningsprocesserne præges af åbenhed og gennemskuelighed på alle niveauer, at demokratisk indflydelse findes på samtlige folkekirkelige niveauer. Hvorfor? Fordi magtens placering, kompetencefordeling, initiativret og beslutningsmyndighed i dagens folkekirke er sløret og bygger på sædvane og praksis, der nærmest bliver en retstilstand, ikke mindst på øverste niveau i folkekirkens nuværende hierarki.”

Torsten Johannesen, tidligere formand, Grundtvigsk Forum