Prøv avisen

Kritik: Regering skaber større mangel på præster

Som et led i regeringens dimensioneringsplan er pladser på teologistudierne truet. Foto: Paw Gissel Foto: Leif Tuxen

Regeringens ønske om at skære i antallet af teologistuderende er dybt betænkeligt og vil skabe endnu større mangel på præster, lyder det fra flere sider. Det vil gå ud over livet i sognene, mener landdistrikt-organisation. Uddannelsesminister afviser kritikken

Folkekirken står over for massiv præstemangel de kommende år - og regeringen er nu godt på vej til at gøre slemt til værre. Sådan lyder frygten fra såvel biskopper som Landdistrikternes Fællesråd, der kritiserer den radikale uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens såkaldte dimensioneringsplan. Planen lægger op til at skære i en lang række studiepladser, blandt andet på teologi.

”Vi har haft det oppe på bispemødet, og vi er dybt betænkelige. Situationen er jo allerede sådan, at ansøgerfeltet til præstestillinger ikke er voldsomt stort, samtidig med, at en betydelig gruppe præster går af i løbet af de næste 10 år. Det er helt galt, hvis man skærer så meget, som der her er lagt op til,” siger biskop over Ribe Stift Elof Westergaard. Han bakkes op af biskop over Lolland-Falster Stift Steen Skovsgaard og biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen.

Allerede i 2008 viste beregninger fra Kirkeministeriet, at man står over for massiv præstemangel, og hvis udviklingen ikke vendes, vil man i 2030 have 570 ubesatte præstestillinger.

Og det er bestemt ikke noget, man ser frem til i yderområderne, fortæller næstformand i Landdistrikternes Fællesråd Steffen Gram:

”Det er bekymrende. Der er jo i forvejen mange sogne i landdistrikterne, der deler præster, og hvis vi nu bliver yderligere ramt, frygter jeg, det vil gå ud over det sociale liv i sognene. Hvis et sogn ikke kan få en sognepræst, mister man en vigtig social funktion og et samlingspunkt.”

Formålet med dimensioneringsplanen er at skære på de uddannelser, der uddanner til arbejdsløshed. Men teologi bør ikke tænkes med i denne gruppe, mener studieleder på teologi på Aarhus Universitet Peter Lodberg:

”Forudsætningerne for regeringens tal er forkerte, fordi de kigger på arbejdsløshedstallet for nyuddannede teologiske kandidater, og der er iberegnet den periode, hvor man går på pastoralseminariet. Det er urimeligt at lægge sådanne statistikker til grund for en dimensionering for kandidatoptaget,” siger Peter Lodberg,

Efter massiv kritik af dimensioneringsplanen har regeringen nu fastlagt, at det er det enkelte universitet, der skal fordele beskæringen imellem sig.

”Så hvad konsekvensen af dimensioneringen bliver, ved vi endnu ikke. Det kan blive til en forbedring af den oprindelige plan, men det kan også blive en forværring,” lyder det fra Peter Lodberg.

Og ikke kun biskopper ser alarmlamperne blinke. Tidligere folketingsmedlem for De Radikale og sognepræst Asger Baunsbak udtaler:

”Jeg er kritisk over for planen, som jeg mener, man bør korrigere og have øje for, at situationen med arbejdsløshed ikke er den samme hele vejen over med hensyn til de såkaldte humanistiske fag. Teologien er meget sårbar, og jeg vil henstille til, at regeringen indgår i en forhandling, ikke kun med universiteterne, men også med fakulteterne,” lyder det fra Asger Baunsbak.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen afviser kritikken og oplyser, at teologernes ophold på pastoralseminariet ikke får regnestykket til at vælte:

”Uanset hvornår man måler teologernes ledighed, så er den forsat så høj, at den ligger et stykke over den gennemsnitlige dimittendledighed. Men hvis der kommer en markant efterspørgsel på teologer, så vil vi naturligvis kigge på det igen. Det er jo ikke sådan, at vi lægger fornuften på hylden.”