Prøv avisen

Protestanter i Latinamerika drejer til højre

Protestanter i Latinamerika beder oftere end katolikker, og de tilhører oftere evangelikale kirker.

Latinamerikas protestanter er mere konservative end katolikker, viser undersøgelse

Det voksende antal protestanter i Latinamerika er mere religiøse og mere socialt konservative end deres katolske naboer. Det viser tal fra den amerikanske tænketank Pew Research Center, der i en stor undersøgelse har gransket det religiøse landskab i Latinamerika.

I næsten alle latinamerikanske lande går protestanter ifølge undersøgelsen mere i kirke og beder oftere til Gud end katolikker. De tilhører ofte evangelikale kirker og er mere tilbøjelige end katolikker til at forstå Bibelen bogstaveligt og til at tro, at Jesu genkomst vil ske inden for deres egen levetid. Og mens katolikkerne i de fleste lande bliver mere og mere socialt progressive, trækker protestanterne i den modsatte retning som indædte modstandere af homoseksuelle ægteskaber og abort.

De latinamerikanske protestanter vinder ind på katolikkerne i antal, og deres stærke tro og konservative holdninger præger derfor samfundskulturen. Latinamerika vil dog ikke opleve de samme værdipolitiske kulturkrige, som igennem de seneste tre årtier har delt den nordamerikanske befolkning, vurderer David Stoll, der er ekspert i religion i Latinamerika og professor i antropologi ved Middlebury College i Vermont.

”Der kommer til at være nogle stridigheder omkring emner som retten til abort og homoseksuelle ægteskaber, men jeg ser ikke en stor politisk splittelse under opsejling. De latinamerikanske evangelikale har en anden social og politisk kulturarv end deres amerikanske trosfæller og er meget forskellige, hvad angår alder, socialklasse og holdning til nationalstaten,” siger han.

I dag betegner 19 procent af latinamerikanerne sig selv som protestanter, mens 69 procent er katolikker, hvilket er en dramatisk nedgang fra cirka 90 procent igennem størstedelen af det 20. århundrede. Mange af protestanterne er konvertitter fra katolicismen og forklarer deres konversion med, at de ønskede en mere personlig relation til Gud og en større vægt på moral.

Forskere skønner også, at især de pinsekirkelige traditioner appellerer til den latinamerikanske og afrocaribiske tro på en åndernes verden. Samtidig kan evangelikale kirker, der ofte knytter menighederne tæt til sig, især tiltale urbane migranter, der er alene i storbyen uden deres familienetværk.

Endelig er evangelikale kirker og deres iværksætter-præster ofte bedre til markedsføring end de katolske kirker. I undersøgelsen fra Pew Research Center siger flere end halvdelen af konvertitterne, at deres nye kirker selv opsøgte dem.

Mange af den nye undersøgelses resultater afspejler tendenser blandt amerikanere med latinamerikansk baggrund. Næsten en fjerdedel af USA's såkaldte hispanics voksede op som katolikker og har siden vendt ryggen til deres barndomstro.

Det mest katolske land er ifølge undersøgelsen Para-guay, hvor 89 procent af befolkningen er katolikker. Det mindst katolske land er Uruguay, hvor 42 procent af befolkningen er katolikker, og hvor 37 procent ikke har et religiøst tilhørsforhold.

Undersøgelsen fra Pew Research Center dækker 18 latinamerikanske lande samt Puerto Rico.

Andre læser lige nu