Prøv avisen

24 timers teologi for alle

Håkan Juholt meldte sig som ung ud af Svenska Kyrkan, fordi han var imod kirkens statslige tilskud og monopollignende position i Sverige. Han tog beslutningen om at melde sig ind i kirken igen, da han for et par år siden til sin farmors begravelse oplevede præstens omsorg og evne til at gøre oplevelsen positiv og fremadskuende. -- Foto: Arne Illeborg

I dag starter Teologiens Døgn i Aarhus. Det sker med et bredere program end tidligere blandt andet en teologisk pub-quiz, fortæller teologilektor og initiativtager Peter Lodberg

Sidste forår henvendte en flok teologistuderende fra Aarhus Universitet sig til Peter Lodberg. De havde deltaget i Teologiens Døgn, som den aarhusianske teologilektor er medarrangør af, og de ville gerne være med til at arrangere dagen videre frem.

Og det kan ifølge Peter Lodberg ses på programmet til dette års Teologiens Døgn i Aarhus, der starter klokken 16 i dag og har til formål over 24 timer at præsentere teologi som mere end bare forskning og studium samt at skabe opmærksomhed på teologifagets vigtighed for unge.

LÆS OGSÅ: Teologiens videnskabelighed starter ved åbenbaringen

Ud over tilbud som madgudstjenester og foredrag har de unge bidraget til anderledes arrangementer som en teologisk pub-quiz fredag aften, hvor deltagerne kan dyste i kategorier som berømte teologer, kirkearkitektur og etiske problemstillinger, fortæller teologilektoren, der også er initiativtager til begivenheden.

Vi gamle er blevet udfordret til at tænke anderledes og formidle teologi på en anden måde end den klassiske foredragsform. Derfor har Teologiens Døgn i år en anderledes kommunikationsform og en bedre kombination af formidlingsformer. Den nye type arrangementer byder på større inddragelse af unge.

Men risikerer man ikke at forsømme dem, der modsat de unge foretrækker den klassiske formidling af teologien?

Nej, jeg tror, at programmet er så bredt og præcist, at man sagtens vil kunne finde noget for enhver teologisk interesseret. Der er alt fra bibel- og salmemaraton, til foredrag om Løgstrup og Kierkegaard og diskussioner om teologiens opgave på et universitet.

I forsøger også at henvende jer mere til nyvalgte menighedsrådsmedlemmer i år. Hvorfor og hvordan det?

Det er vigtigt med god kommunikation mellem folkekirkens menighedsråd og uddannelsen for teologer og præster. Derfor har vi henvendt os direkte til de østjyske menighedsråd og inviteret dem til at deltage. Vi har også sørget for relevante programpunkter, der diskuterer fremtidens folkekirke og mulige menighedsformer, så Teologiens Døgn på den måde bliver et fremtidsværksted for menighedsrådsmedlemmer.

I har tidligere sagt, at I håber at kunne lokke flere unge til studier med en teologisk berøringsflade. Er det lykkedes?

Det tør jeg endnu ikke sige, men med den hårde konkurrence, der er, om unges opmærksomhed på studier i dag, er det vigtigt at starte nye interessante initiativer. Det gør vi her ved at flytte teologien ind i byrummet, både på universitet, i domkirken, Aarhus Teater og på Aarhus Katedralskole. Det viser, at teologi har med kultur, kirke, pædagogik, samfund og arkitektur at gøre.

Hvad håber I på længere sigt at kunne opnå med Teologiens Døgn?

Vi har idé om at slå det fast som en naturlig del af det teologiske miljø og gøre det til en fast tradition i Aarhus. I første omgang minimum frem til 2017, hvor det gerne skal kulminere.

2017 bliver et interessant år på grund af reformationsjubilæet, Aarhus titel som kulturby, og 100-året for salget af De Dansk Vestindiske Øer, hvor mission og kirke kom til at spille en stor rolle. Hvis Teologiens Døgn kan spille med i de fejringer, synes jeg, vi har nået et flot slutpunkt.

Teologiens Døgn arrangeres af Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, Pastoralseminariet i Aarhus, samtlige jyske stifter, Diakonhøjskolen, Aarhus Domkirke med flere.