Prøv avisen

54 millioner kroner til reformationsjubilæum forsvandt i politisk spil

De 54 millioner til reformationsprojektet er forsvundet. Her en Lutherstatue i Dresden. Foto: Peter Schickert

Hvad skete der egentlig, da et stort statsligt udspil til reformationsjubilæet endte på 0 kroner?

Da finanslovsforhandlingerne tilbage i 2010 blev indledt, var det en del af den daværende VK-regerings udspil at bruge 54 millioner på et stort forskningsprojekt om Reformationens betydning.

Idéen kom fra daværende kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V), men det var videnskabsminister Charlotte Sahl Madsen (K), som havde pengene og lagde op til at afsætte 54 millioner fra den såkaldte globaliseringspulje til et stort forskningsprojekt om Reformationen frem mod 500-året i 2017.

Der var imidlertid ikke enighed i Venstres folketingsgruppe om relevansen af et stort reformationsprojekt. Ifølge Venstres daværende forskningsordfører Malou Aamund var forslaget ikke et, som var groet i hendes have.

”Det er lidt komisk, at udspillet fokuserer på forskning, der skal give vækst. Det er næppe Luthers aflad, der bidrager til væksten. Jeg ved ikke, hvor ministeriet har fået det fra,” sagde Malou Aamund dengang til Dagbladet Information.

Da finanslovsforhandlingerne var bragt til ende, var de 54 millioner til reformationsprojektet da også forsvundet.

Aftalen blev indgået mellem VK-regeringen, Social-demokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Charlotte Sahl Madsen siger i dag til Kristeligt Dagblad, at hun siden har været overbevist om, at der efterfølgende i hendes ministertid blev fundet et mindre, men dog anseligt beløb til forskning i Reformationen uden om finansloven.

Men både Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kirkeministeriet, som præsidiet i spidsen for reformationsjubilæet er forankret i, afviser, at det er tilfældet.

”Det lyder besynderligt, men som sagt er det jo nogle år siden. Når jeg siden har talt med de folk, som er involveret i reformationsjubilæet, har der været talt om 'igangværende forskningsprojekter'. Men de må jo så være finansieret af universiteternes midler,” siger Charlotte Sahl Madsen.

Formand for præsidiet Jens Oddershede bekræfter, at der ikke har været statslige midler til forskning eller formidling, da han overtog posten i 2014 efter den hidtidige formand, tidligere DI-direktør Hans Skov Christensen, som døde i 2013.

Præsidiet råder derfor udelukkende over de to millioner, som den daværende kulturminister i februar 2015 afsatte til reformationsprojektet via tipsmidlerne. Det er også en halv million fra tipsmidlerne, som er øremærket en såkaldt formidlingskonference på Aarhus Universitet i maj 2017.

Jens Oddershede erkender, at den politiske uenighed og den manglende bevilling på 54 millioner skabte en vanskelig start for reformationsjubilæet.

Siden har kampen med at skaffe politisk opbakning og statslige midler til projektet også gjort det vanskeligt at rejse midler via private fonde, påpeger han.

”Vi ved godt, at det er ved at være sidste udkald. Både i forhold til at få rejst statslige midler og finde ekstra finansiering via private fonde. Men vi er i god dialog med flere interesserede fonde, så vi håber på, at det lykkes. Og heldigvis kan vi glæde os over, at der allerede på nuværende tidspunkt er masser af kvalitetsprojekter på vej både i den nationale og den kirkelige del af fejringen,” siger Jens Oddershede.