Prøv avisen

8 ud af 10 katolikker i USA har et positivt syn på paven

Da pave Frans tiltrådte for fem år siden, høstede han ros blandt både katolikker og ikke-katolikker for en beskeden og altfavnende stil. Nu er flere amerikanske katolikker dog begyndt at lufte deres utilfredshed med paven. Foto: Ritzau Scanpix/ANSA via AP

Flertallet af de amerikanske katolikker er fortsat positivt indstillede overfor Pave Frans. En lille men voksende andel af amerikanske katolikker mener dog, at paven er for venstredrejet og naiv

Efter fem år med pave Frans begynder tegn på utilfredshed at vise sig blandt USA’s katolikker, der i stadig højere grad udtrykker bekymring over hans venstredrejede verdenssyn og hans vision for den katolske kirke.

Det viser en ny undersøgelse fra den uafhængige forskningsgruppe Pew Research Center, der også konkluderer, at pave Frans ikke har trukket frafaldne katolikker tilbage til kirken eller ansporet en bølge af omvendelser til katolicismen i USA.

Ifølge undersøgelsen har flere end 8 ud af 10 amerikanske katolikker fortsat et positivt syn på pave Frans, hvilket er omtrent samme andel som ved hans tiltrædelse for fem år siden. Dertil kommer, at 9 ud af 10 af de adspurgte katolikker beskriver paven som ”barmhjertig” og ”ydmyg”.

Men undersøgelsen finder tegn på voksende utilfredshed blandt politisk og socialt konservative katolikker, der i stigende grad erklærer sig misfornøjede med pavens dagsorden og betegner ham som ”naiv” og ”for liberal”.

Da pave Frans tiltrådte for fem år siden, høstede han ros blandt både katolikker og ikke-katolikker for en beskeden og altfavnende stil, der stod i kontrast til hans forgænger Benedikt XVI’s mere strenge image.

Men konservative amerikanske katolikker har i længere tid udtrykt utilfredshed med pavens venstreorienterede værdipolitik og hans tvetydige udsagn om traditionel katolsk lære. Politisk har han eksempelvis som den katolske kirkes overhoved skarpt kritiseret kapitalismen og Donald Trump-regeringens immigrationspolitik.

Mens 60 procent af de amerikanske katolikker, der identificerer sig som republikanere, på etårsdagen for pavens indsættelse i 2014 erklærede sig enige i, at pave Frans repræsenterer ”en stor, positiv forandring” for kirken, siger kun 37 procent det samme i dag. Til sammenligning er demokratiske katolikker stort set lige så tilfredse med paven i dag, som de var for fire år siden.

Pave Frans har fået en polariserende virkning på amerikanske katolikker, siger Greg Smith, der er forskningsvicedirektør i Pew Research Center og hovedforfatter til den nye undersøgelse.

”Katolikker, der stemmer republikansk, er blevet langt mere negative over for pave Frans. Vi kan måle en meget markant voksende partipolitisk kløft i synet på paven i USA,” siger Greg Smith.

Ikke desto mindre er der ifølge undersøgelsen fra Pew Research Center stadig bred opbakning til pave Frans’ liberale dagsorden blandt amerikanske katolikker. Kun 17 procent ønsker eksempelvis, at han gør mindre for at øge den katolske kirkes accept af homoseksuelle, og kun 11 procent siger, at de modsætter sig hans indsats for at opbløde kirkens syn på fraskilte.

Ifølge undersøgelsen fra Pew Research Center har pavens generelle popularitet i USA dog ikke udløst den ”Frans-effekt”, som flere iagttagere forudså for fem år siden. Andelen af amerikanere, der identificerer sig som katolikker, er faldet fra 22 procent til 20 procent de seneste fem år, og deres deltagelse i en ugentlig søndagsmesse er dalet fra 41 procent til 38 procent.

”Vi kan ikke afvise, at nogle amerikanere har ladet sig inspirere af pave Frans til at konvertere til katolicismen, men som helhed ser vi ingen tegn på en ’Frans-effekt’ i USA. Den katolske kirkes medlemstal fortsætter sin nedadgående kurs,” konstaterer Greg Smith.