Aalborg-biskop stopper: Bispevalg til efteråret

Efter 11 år som biskop over Aalborg Stift går Henning Toft Bro på pension til efteråret. Den ­afgående biskop beskrives som imødekommende og lyttende, men har også mødt kritik for ikke at være synlig nok i offentligheden

Henning Toft Bro har været biskop over Aalborg Stift siden 2010. – Foto: Leif Tuxen.
Henning Toft Bro har været biskop over Aalborg Stift siden 2010. – Foto: Leif Tuxen.

En biskop kan blive i embedet, til han eller hun fylder 70 år. Men trods den mulighed meldte biskop over Aalborg Stift, 64-årige Henning Toft Bro, i går ud, at han stopper til efteråret. Efter 36 år i folkekirken, hvoraf de seneste 11 år har været som biskop, går han på pension for at følges med sin hustru Ragna, som også går på pension i år.

Til gengæld ser han tilbage på 11 fantastiske år, siger han, hvor folkekirken er kommet til at spille en mere og mere vigtig rolle i samfundet.

”Folkekirken er blevet en aktiv medspiller i både samfundsdebatten og i civilsamfundet. Der er brug for folkekirken som aldrig før, og når vi griber denne mulighed for samskabelse, dialog og samarbejde, er der håb for, at folkekirken kommer til at stå endnu stærkere de kommende generationer,” siger Henning Toft Bro.

Kirkehistoriker Kurt E. Larsen beskriver Henning Toft Bro som en åben og imødekommende person. Gennem en årrække har de begge siddet i en arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med folkekirkens relation til metodistkirken.

”Han er på mange måder en stilfærdig type, som lytter til andre og ønsker godt samarbejde. Jeg husker heller ikke at have hørt om konflikter i stiftet i hans tid som biskop. Og skulle der have været nogen, har det næppe været på grund af ham. Det er ikke hans natur,” siger Kurt E. Larsen.

Bevæger man sig uden for Aalborg Stift, er der dog ikke nødvendigvis så mange, der kender meget til Henning Toft Bro.

Et par gange har det mødt kritik – blandt andet fra præster i Aalborg Stift – at biskoppen, der faktisk gik til valg på mediefremstød og samarbejde med pressen, ikke har været mere synlig i selvsamme. For eksempel kritiserede kilder i Kristeligt Dagblad tilbage i 2012 Henning Toft Bros håndtering af en sag om en præst i stiftet, der samme år ikke havde villet begrave en lesbisk kvinde. Selvom Henning Toft Bro kaldte sagen beklagelig, mente flere, han havde forholdt sig for tavst.

Men biskopper er forskellige, siger Kurt E. Larsen, og der er helt klart positive aspekter ved den stil, Henning Toft Bro har valgt.

”Der er jo forskel på gemytter. Nogle er meget orienterede mod medierne, mens andre lægger hovedvægten på det daglige arbejde i stiftet. Henning Toft Bro har gjort det sidste. Han har ikke været ude med skarpe politiske synspunkter, og på den måde har han været en meget samlende skikkelse, som ikke har skabt skel i stiftet,” siger Kurt E. Larsen.

Om sin til tider manglende synlighed i offentligheden ­siger Henning Toft Bro selv, at han først og fremmest har prioriteret at være synlig i Aalborg Stift, hvor han ”har mødt den tillid at være blevet valgt som biskop”.

Om kritikken af sin ageren i sagen om præsten, der ikke ville begrave en lesbisk kvinde i 2012, siger han:

”Det er jeg dybt uenig i. Jeg gjorde det netop klart dengang, at vedkommende havde ret til at blive begravet. Desuden synes jeg, det er fuldstændig tåbeligt at blive ved med at køre i en ni år gammel sag. Kom dog ind i fremtiden i stedet for.”

Henning Toft Bros afgang betyder, at man i Aalborg Stift kan se frem til et bispevalg senere på året. Det er dog endnu uvist, hvem der stiller op. Bispevielsen vil efter al sandsynlighed finde sted i Aalborg Domkirke søndag den 12. december, skriver Henning Toft Bro i en meddelelse til stiftets præster og menighedsråd, men da kirken er under restaurering i efteråret, vil den endelige dato først blive meldt ud senere.