Prøv avisen
Initiativprisen

Initiativpris hædrer aarhusianere for arbejde med hårdt ramte familier

Dommerne og læserne er enige om, at Danmarks bedste kirkelige initiativ 2017 er Familienetværket i Aarhus. Til at tage imod Initiativprisen var (fra højre) generalsekretær i Blå Kors Danmark Christian Bjerre, projektleder for Familienetværket Tabita Jørgensen, præst i Citykirken Johnny Hansen og en række frivillige fra Familienetværket. Det var kirkeredaktør på Kristeligt Dagblad, Anders Ellebæk Madsen (nummer fire fra højre), der overrakte prisen. Foto: Emil Kastrup Andersen

Kristeligt Dagblads initiativpris går til Familienetværket, hvor 50 frivillige gør kæmpeindsats op for at støtte beboere i det belastede område Bispehaven i Aarhus. Vigtigt at andagt forenes med diakoni, siger dommere, der fandt vinderen blandt de syv finalister

Et brusende hvin lyder fra Tabita Jørgensen, projektleder for Familienetværket i Citykirken, da hun får at vide, at Citykirken og Blå Kors’ diakonale tiltag har vundet Kristeligt Dagblads Initiativpris 2017. Initiativtagerne tilbyder vejledning og et måltid mad til trængte familier i det socialt udsatte boligområde Bispehaven i Aarhus hver anden uge.

”Det er vi rigtig glade for. Vi håber, at prisen kan være med til at åbne dørene til Bispehaven yderligere, så for eksempel kommunen kan se, at vi gerne vil være med til at gøre en forskel i området,” siger Tabita Jørgensen.

Kun en våd parkeringsplads og et par efterårsfarvede buskadser skiller Citykirken fra Bispehavens bleggule betonblokke. I kirkens café er et af langbordene torsdag formiddag dækket op med rækkevis af kaffekander og engangskrus. Her er man tydeligvis vant til at favne og bespise mange munde på en gang.

Flere af de flygtningefamilier, der kommer i netværkscaféen, har kun en enkelt pakke kød til hele måneden, forklarer Tabita Jørgensen, mens hun med armene slår ud mod væggenes røde bænkerækker, hvor 30-60 familier til aftenerne i Familienetværket kan fylde tallerkenerne med moussaka og græsk salat uden at skulle være bange for, at der ikke er nok.

”Med præmien vil det være oplagt at lave små overlevelseskort, som man kender dem fra Frelsens Hær, hvor familier kan få en lille ekstra økonomisk hjælp med hjem, så de kan brødføde deres børn hele måneden. Jeg kunne også godt tænke mig at arrangere et cirkusevent i Bispehaven, så flere kunne få øjnene op for Familienetværket, og så børnene får mulighed for at deltage i sådanne sociale arrangementer, som de normalvis aldrig ville komme i nærheden af,” siger Tabita Jørgensen.

På parkeringspladsen mellem Bispehaven og Citykirken bliver præmien på de 25.000 kroner overrakt til Tabita Jørgensen, de frivillige fra Citykirken og generalsekretær i Blå Kors Danmark Christian Bjerre.

”Vi har i Blå Kors en forkærlighed for diakonalt familiearbejde, hvorfor vi finder Citykirkens arbejde i Bispehaven særligt relevant at støtte med administrativ hjælp,” siger Christian Bjerre, der også bemærker, at organisationen i deres partnerskabsaftale med Citykirken har besluttet, at forkyndelsesdelen ikke skal være obligatorisk for deltagerne.

En af Initiativprisens dommere, Søren Dalsgaard, der er koordinator for Folkekirkens Asylsamarbejde og Folkekirkens Mission, fremhæver fra begyndelsen af Familienetværket under voteringen tidligere på ugen. Et af hans bedømmelseskriterier er, at initiativerne skal tale tydeligt om kristendom. Og det gør Familienetværket netop, mener han.

”Det er vigtigt at nævne, at der altid afsluttes med en frivillig andagt efter arrangementet. Det er positivt, at kirken gør sig gældende med sin kerneopgave i et område som Bispehaven, hvor folkekirkens medlemstal traditionelt set er lavt,” siger Søren Dalsgaard.

Og den vurdering er meddommer og kirkeordfører for De Konservative Naser Khader enig i.

”Styrken ved projektet er netop, at det er et lokalt, socialt og indirekte missionsarbejde, især i en tid hvor der er bandekonflikter i området,” siger Naser Khader.

Ud over netværket i Aarhus er initiativet også sat i gang i Kolding, Aalborg og København. Og tanken er ifølge projektleder Tabita Jørgensen, at initiativet skal søsættes endnu flere steder. Flere af dommerne har også udbredelsesmuligheden som kriterium.

”Familienetværket er simpelt at organisere, hvilket gør det til et elastisk diakoniprojekt, hvor organisationer som Blå Kors kan gå sammen med lokale kirker som Citykirken, eller hvor mindre sogne i landdistrikterne kan oprette netværket i en mindre skala,” siger dommer Birgitte Graakjær Hjort, leder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Aarhus.

Og det er allerede sket, bemærker dommer Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær for Kirkefondet.

”Det er vigtigt at huske, at lignende sognekirkebaserede initiativer allerede foregår,” siger Henrik Bundgaard Nielsen.

Der var blandt dommerne bred enighed om, at initiativet i høj grad skal ses som en repræsentant for de mange eksisterende diakoniinitiativer i både folkekirken og frikirkerne, der hjælper udsatte danskere. Det uddyber dommer Marianne Gaarden, biskop over Lolland Falsters Stift.

”Det, der gør det til det forbilledlige eksempel, er det relationelle og kontekstuelle. Her arbejder de frie folkekirkelige og menigheder sammen, samtidig med at det afspejler kirkens stigende erkendelse af, at vi skal være i lokalsamfundet,” siger Marianne Gaarden.

Meddommer Anders Laugesen, studievært i ”Mennesker og Tro” på P1 hos DR, slutter af:

”Jeg kan godt lide, at initiativet rækker ud i og fra det lokale. Det gør projektet til et reelt initiativ frem for produktudvikling, som nogle af de andre finalister ellers bærer præg af.”

En stor del af læserne er enige i dommernes vurdering. 42 procent har nemlig vurderet Familienetværket til at være Danmarks bedste kirkelige initiativ i 2017.

Frivillige fra Citykirken har blandt andet lavet moussaka, græsk salat og flute til de mange børn og voksne, der møder op til Familienetværkets caféaftener. Foto: Niels Åge Skovbo/Fokus
Initiativprisens dommerpanel bestod i år af (fra venstre) Birgitte Graakjær Hjort (leder, Folkekirkens Uddan­nel­ses- og Videnscenter Aarhus), Marianne Gaarden (biskop over Lolland-Falsters Stift), Henrik Bundgaard Nielsen (generalsekretær for Kirkefondet, der arbejder med kirkelig udvikling), Søren Dalsgaard (koordinator for Folkekirkens Asylsamarbejde og Folkekirkens Mission) og Naser Khader, kirkeordfører for Det Konservative Folkeparti. Den sjette dommer Anders Laugesen deltog over internettjenesten Skype. Ordstyreren var Anders Ellebæk Madsen (th.), kirkeredaktør på Kristeligt Dagblad. Foto: Leif Tuxen