Prøv avisen

Advarsel mod brug af meditation i det offentlige

Flere offentlige virksomheder vælger at bruge buddhistisk inspirerede meditationsformer i kampen mod stress. - Foto: Sigrid Olsson/colourbox.

Offentlige virksomheder bruger meditation i kampen mod stress. Man risikerer at overtræde medarbejdernes personlige grænser, mener eksperter

Man finder det hos Skat, Fredericia Kommune og Region Syddanmark. De gør det i Københavns Kommune, Miljøcenter Aalborg og på Rigshospitalet. I det hele taget vælger stadig flere offentlige virksomheder at bruge buddhistisk inspirerede meditationsformer i kampen mod stress.

Det får nu både eksperter og fagforbund til at efterlyse en mere kritisk holdning til de religiøst baserede teknikker.

For selvom de populære meditationsformer præsenteres som renset for religion, er der grund til skepsis, mener blandt andre religionsekspert ph.d. Mogens Mogensen, som var en af medforfatterne til rapporten "Tro i tiden", der netop satte fokus på danskernes stigende brug af østlige religioner og filosofier.

- Jeg mener ikke, at udbyderne altid toner helt rent flag med meditationens religiøse rødder, og der kunne man godt ønske sig en bedre forbrugeroplysning. Af respekt for den enkelte medarbejders grænser og mulighed for at sige fra er det vigtigt, at de forstår baggrunden for disse teknikker. Meditation er med til at nedbryde nogle barrierer mellem virksom-hedens behov og medarbejdernes indre liv. Det kræver omtanke, siger Mogens Mogensen.

Antropolog Karen Lisa Salamon, der har forsket i virksomheders brug af spirituelle teknikker og tankegange, ser også flere bekymrende aspekter ved brugen af religiøst baserede værktøjer på arbejdspladsen.

- Det første, der kan nævnes, er risikoen for en trussel mod religionsfriheden: En medarbejder er jo i et afhængighedsforhold til ledelsen, og det kan derfor være svært at afvise et tilbud om en ny teknik, der oven i købet siges at fremme præstationsevnen. Afviser man at blive mere effektiv eller bedre til jobbet, kan det jo virke som opsætsighed eller obstruktion, siger Karen Lisa Salamon og understreger, at meditation ikke er det eneste religiøst baserede værktøj på danske arbejdspladser.

- Nogle steder tilbyder man virksomhedspræst, og andre steder har man holdt forskellige former for bibelsk inspirerede ledelsesseminarer eller arrangementer op til højtider. Og her kan man så overveje, om man her i landet nu først bliver opmærksom på det problematiske ved at have religion på arbejdspladsen i det øjeblik, at denne religion ikke er protestantisk, siger Karen Lisa Salamon.

Hos landets største fagforbund, 3F, opfordrer arbejdsmiljøkonsulent Henrik Hansen til, at man generelt får en grundig forklaring, når ledelsen vil introducere spirituelle og religiøst baserede værktøjer.

- Der er god grund til at være skeptisk, når ledelsen vil bruge meditation til at mindske stress. Dels er det sjældent den rette løsning, dels risikerer man at skabe en halvreligiøs stemning, som det kan være svært for den enkelte medarbejder at modstå uden at virke illoyal og uengageret, siger Henrik Hansen.

Hos Skat har man netop fået uddannet 16 stress-konsulenter, som fremover skal lære medarbejderne at meditere som led i forebyggelsen af stress. Og her afviser kontorchef Peter Joensen, at der er tale om kamufleret religion.

- Meditation er et af flere værktøjer, der bruges til at bekæmpe stress og øge medarbejdernes trivsel og effektivitet, og vi ved godt som ledere, at vi gør mere skade end gavn, hvis vi ikke respekterer medarbejdernes personlige grænser, siger Peter Joensen.

En af de førende udbydere af meditationskurser er virksomheden Zenmind, som blandt andet har undervist Skat samt flere af landets regioner og kommuner i den såkaldte mindfulness-teknik. Her ønsker man ikke at kommentere kritikken.

kirke@kristeligt-dagblad.dk