Prøv avisen

Advarsel til ny kirkeminister

Tove Fergo (V) kan ikke standse en ny salmebog uden at miste embedet, siger tidligere kirkeminister

Den nye kirkeminister Tove Fergo (V) har hurtigt udløst en række skarpe bemærkninger og advarsler på baggrund af hendes udmelding i tirsdags om, at der måske slet ikke er brug for en ny udgave af Den Danske Salmebog alligevel. Et arbejde, der har været i gang i Salmebogskommissionen i næsten 10 år med en omfattende høringsrunde i hele folkekirken med omkring 1700 svar.

Hvis Tove Fergo siger nej til Salmebogskommissionens og landets biskoppers samlede indstilling til at autorisere den nye salmebog, som hun gav udtryk for som en mulighed i tirsdagens Kristeligt Dagblad, vil det koste hende embedet, vurderer tidligere kirkeminister Torben Rechendorff (K). Han var i sin tid kirkeministeren bag igangsættelsen af hele arbejdet med en ny udgave af det nationale klenodie, Den Danske Salmebog.

- Situationen forudsætter selvfølgelig, at samtlige biskopper og Salmebogskommissionen er enige. Så lader det sig simpelthen ikke gøre at standse autorisationen, siger Torben Rechendorff, som henviser til, at han i sin ministertid heller ikke kunne standse en enstemmig indstilling af den nye bibeloversættelse og gudstjenesteordning til autorisation.

- Hvis jeg nægtede at autorisere, ville jeg have været nødt til at forlade mit embede. For sådan er forholdet mellem stat og kirke, når det drejer sig om folkekirkens indre liv, og man må sige, at de hellige bøger - Bibelen og salmebogen - absolut hører til det indre liv, og det skal staten ikke blande sig i. I øvrigt slår det mig, at det i netop Venstres kirkepolitik hedder, at staten skal være overordentlig varsom med at blande sig i kirkens indre anliggender, siger Torben Rechendorff.

Han mener dog ikke, at konflikten vil komme så langt. Rechendorff hæfter sig ved, at Tove Fergo nu vil sætte sig ind i høringssvarene og tale med Salmebogs-kommissionen. Så vil mange problemer blive afklaret, påpeger Torben Rechendorff.

Taget højde for indsigelser

En overrasket formand for Salmebogskommissionen, biskop i København Erik Norman Svendsen, har be-roliget kritikere med, at der allerede er taget højde for mange af høringsfasens indsigelser. Flere af de gamle salmer, som var indstillet til at glide ud, vil alligevel komme med. Tilbageskrivningerne af salmer til ældre sprogbrug vil blive begrænset, og der vil komme en hel del flere moderne salmer med.

- Nu ser jeg fremad, og glæder mig til at tale med ministeren om arbejdet og aflevere det endelige forslag, siger Erik Norman Svendsen, som peger på, at det netop er salmer, som også taler til kommende generationer, der er en ny salmebogs begrundelse.

Tove Fergo har bl.a. stillet spørgsmålstegn ved, hvor stor fornødenhed der er for en ny salmebog på bekostning af de gamle salmer. Men to salmer, som hun frygtede gled ud - »Jeg så ham som barn med det solrige øje« og »Nærmere Gud til dig« - kommer alligevel med, oplyser Erik Norman Svendsen.

En anden skarp reaktion kommer fra domprovst i København, Anders Gadegaard. Han kalder kirkeministeren for pave og anklager hende for ikke at hæve sig over egne kirkepolitiske synspunkter.

- Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) har med sit valg af ny kirkeminister lagt op til en ny kollisionskurs mellem kirke og stat, som var uventet netop fra Venstres side. Den nye kirkeminister Tove Fergo har få timer efter, at hun var udnævnt, ført sig frem, som var hun valgt til pave og ikke minister, skriver Anders Gadegaard.

vincentskristeligt-dagblad.dk

Side 6, 9 og

leder på bagsiden