Prøv avisen

Afgående biskop forudser adskillelse af kirke og stat

Lige over for Vor Frue Kirke i Nørregade i København ligger bispegården, som har været biskop Erik Norman Svendsen privatbolig og arbejdssted igennem 17 år på folkekirkens fornemste post. Der er rester af murværk i bygningen, som stammer tilbage fra 1300-tallets gamle, københavnske rådhus. Men det nuværende udseende, herunder svalegangen i baggrunden, præges mest af Martin Nyrops grundige restaurering i 1896. -- Foto: Leif Tuxen.

Folkekirken skal lære at stå mere på egne ben i tide. For kirken kan ikke bevare sin særstatus, vurderer biskop Erik Norman Svendsen

Den danske folkekirke bliver skilt fra staten.

Det mener den afgående københavnske biskop, Erik Norman Svendsen, som i et stort interview i dagens Kristeligt Dagblad gør status over sine 17 år som "den første blandt ligemænd" i folkekirken. Og selvom han selv betragter folkekirken som en af samfundets bærende søjler, så forudser han, at presset mod kirken i de kommende år bliver så stort, at politikerne giver efter og kapper båndene mellem staten og kirken.

– Jeg tror ikke, folkekirken kan bevare sin særstatus, siger han og uddyber:

– Samfundet har forandret sig, vi har fået traditionstabet, vi har mange borgere med et andet religiøst tilhørsforhold, vi har også mange medlemmer af Folketinget, der ikke er medlemmer af folkekirken. Stort set alle politiske ungdomsorganisationer går i dag ind for at adskille stat og kirke.

Erik Norman Svendsen, der som den første biskop herhjemme har oplevet, at dåbsprocenten er faldet til under 50 procent i hans stift, tror ikke, at folkekirken overlever en kommende grundlovsændring.

– Når Grundloven skal ændres næste gang, så tror jeg, at formuleringen om, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke, som understøttes af staten, udgår. I hvert fald i sin nuværende form, siger Erik Norman Svendsen og tilføjer:

– Det kan ske meget hurtigt. Det er ikke til at sige. Men det behøver ikke kun at være negativt. Den svenske kirke har godt nok mistet mange medlemmer siden adskillelsen fra staten ved årtusindskiftet. Men det er også min vurdering, at de er blevet mere selvbevidste som kirke.

Selv erkender Erik Norman Svendsen, at han i sit arbejde som biskop målbevidst har arbejdet på at forberede kirken på en situation uden tilknytning til staten. Det er det eneste ansvarlige at gøre, mener han, selvom juraen i dag er en anden. Biskoppen peger på, at oprettelsen af demokratisk valgte råd i stifterne og beslutningen om at tage omkring 10 kirker i København ud af brug som sognekirker netop har haft til hensigt at gøre kirken mere moden og parat til selv at skulle bestemme mere.

– Jeg tror også, at vi i fremtiden får et nationalt kirkeråd. Det kommer nok ikke til at hedde en synode, men kirken kan og skal vænne sig til at skulle træffe flere beslutninger, fordele penge og tage ansvar selv, siger biskoppen.

hoejsgaard@kristeligt-dagblad.dk