Afkristning skyldes ikke individualisering

Ny undersøgelse viser, at især i Nordeuropa er individualister tit mere religiøse end resten af befolkningen

Ifølge en ny undersøgelse, der er blevet offentliggjort i Tyskland, er individualister ofte mere religiøse end resten af befolkningen i samfund, hvor religion spiller en lille - eller slet ingen - rolle i det offentlige rum.
Ifølge en ny undersøgelse, der er blevet offentliggjort i Tyskland, er individualister ofte mere religiøse end resten af befolkningen i samfund, hvor religion spiller en lille - eller slet ingen - rolle i det offentlige rum. Foto: JULIO PELAEZ/PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN

Ifølge en ny undersøgelse, der er blevet offentliggjort i Tyskland, er individualister ofte mere religiøse end resten af befolkningen i samfund, hvor religion spiller en lille eller slet ingen rolle i det offentlige rum. Det gælder blandt andet i Frankrig og i Skandinavien.

Det omvendte billede gør sig derimod gældende i lande, hvor religion indtager en vigtig plads i offentligheden: I disse lande er individualister ofte langt mindre religiøse end flertallet af befolkningen. Det er for eksempel tilfældet i lande som Tyrkiet, Irland og Polen.

LÆS OGSÅ: Afkristning: Vi har vendt os fra solen for selv at blive sole

Ifølge det tyske magasin Spiegel gør den nye undersøgelse, der kaldes for eDarling Projektet, dermed op med forestillingen om, at den voksende individualisering i mange vestlige samfund automatisk betyder en tilbagegang i troen.

Bag den nye undersøgelse står en usædvanlig alliance af folk fra mange lande: Psykologer fra universiteter i Tyskland, England, USA og Canada har sammen med et kontaktbureau, eDarling, bearbejdet informationer fra næsten 190.000 mennesker. Informationerne stammer fra spørgeskemaer, som kontaktbureauet har indsamlet fra sine kunder i 11 lande.

De udspurgte personer har blandt andet måttet angive, i hvor høj grad de betragter sig selv som religiøse, eventyrlystne, ærgerrige, herskersyge, omsorgsfulde, medfølende, pålidelige og fornuftige. Forskerne inddelte svarene i to kategorier: egensindighed og fællesskabsånd. Yderligere har forskerne inddraget oplysninger fra andre kilder, blandt andet en stor verdensomfattende Gallup-undersøgelse fra 2008.

Forskerne forklarer resultatet af undersøgelsen således: Den der lægger vægt på sin uafhængighed, vil være mere tilbøjelig til at være i opposition til sin kultur. Det vil sige, at vedkommende vil have holdninger, som ikke er i overensstemmelse med den gældende norm i samfundet. I mindre religiøst prægede lande som Sverige, Frankrig og Danmark er enegængerne derfor ofte mere religiøse end resten af befolkningen.

Med andre ord kan religion altså være en måde at afgrænse sig fra flertallet af befolkningen på.

Selvom næsten 190.000 mennesker har bidraget til den nye undersøgelse, gør forskergruppen selv opmærksom på, at projektet lider under én svaghed: Oplysningerne bygger udelukkende på informationer fra enlige personer, der alle leder efter en partner. Derfor opfordrer gruppen til, at der bliver lavet yderligere undersøgelser på området.