Prøv avisen

Afrika klarer sig uden missionærer

Mange kirker i Den Tredje Verden er i dag så livskraftige, at flere danske missionsselskaber kan ændre deres strategi for ansættelser

Den traditionelle missionærtype, som er udsendt i Afrika i et halvt liv eller mere, er ved at være en sjældenhed. I stedet fungerer nutidens missionærer mere og mere som konsulenter, der er udsendt til særlige opgaver i kortere perioder. Tendensen er udtryk for, at de afrikanske samarbejdskirker, som traditionelt har været de store danske missionsselskabers operationsområde, i dag i vid udstrækning klarer sig på egen hånd.

– Kirkerne har nu selv de medarbejdere, som der før var brug for at få udefra, konstaterer personalesekretær Eva Madsen fra landets største missionsselskab, Danmission.

I stadig højere grad varetages også missionen i Den Tredje Verden af kirkerne selv. Sudanmissionen understøtter således i øjeblikket omkring 130 afrikanske missionærer, som er ansat af kirkerne, der nu er begyndt at missionere i de muslimske lande i Nordafrika.

– Men samtidig har vi i Sudanmissionen en målsætning om, at mindst 10 arbejdsopgaver også fremover skal dækkes ind af danske missionærer. Det er vigtigt, at vi fastholder, at vi er brødre og søstre i samme kirke. Derfor må vi også fremover være til stede i kød og blod, fortæller missionssekretær Aage Ernstsen.

Tal fra Dansk Missionsråd viser, at antallet af fuldtidsmissionærer udsendt fra Danmark i løbet af de seneste 40 år er faldet med omkring 100, til i dag omkring 260. Derimod rejser nu årligt omkring 100 volontører ifølge samme opgørelse ud for at gøre en indsats i Afrika eller andre steder.

– Ydremission er på den måde blevet et meget mere blandet foretagende end tidligere. Med volontørerne, som er ude et halvt eller helt år, har man nu fået rigtig mange mennesker engageret i arbejdet, vurderer generalsekretær Ole Jørgensen.

Samtidig med at de afrikanske kirker bliver mere og mere selvstændige, kan vi også forvente, at stadig flere missionærer udefra kommer til Danmark.

Det en situation, folkekirken bør glæde sig over som en værdifuld hjælp til at forkynde evangeliet i et stadig mere sekulariseret Danmark, hvor også fremmede religioner spiller en stigende rolle, mener konsulent og tidligere generalsekretær i Sudanmissionen, Mogens S. Mogensen.

steens@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere under Kirke og tro samt leder