Prøv avisen
Interview

Præstekadetter skal snuse til deres fremtidige arbejde i kirken

Leder af Akademi for Præstekadetter, sognepræst Eva Pedersen, mener, at der er behov for i højere grad at lade de teologistuderende prøve kræfter med opgaver i præsteembedet. – Foto: Privat

På mandag begynder de fem første på det nye ”Akademi for Præstekadetter” i Aarhus Stift. Ordningen skal give teologistuderende mulighed for at få føling med præstens opgaver og er tilmeldt Kristeligt Dagblads Initiativpris 2019

Det er nu blevet lettere for teologistuderende at trække i en præsteskjorte og prøve kræfter med opgaver som prædikener og konfirmationsforberedelse. For Favrskov Provsti i Østjylland har i samarbejde med Aarhus Stift taget initiativ til det nye Akademi for Præstekadetter, hvor de første fem kadetter møder ind på mandag. Akademiet tilbyder et begrænset antal studerende et 10-timers ugentlig lønnet studiejob, hvor de studerende får lov til at varetage forskellige opgaver i præsteembedet. Lederen for akademiet, der holder til i Hadsten, er sognepræst Eva Pedersen, der vil klæde kadetterne på til at kunne varetage opgaverne. I første omgang vil initiativet køre som en forsøgsordning frem til 2021, hvor det sideløbende vil blive evalueret i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Ifølge Eva Pedersen har mange kandidatstuderende på teologiuddannelsen i Aarhus søgt de fem stillinger, hvilket efter hendes opfattelse tyder på, at man med de faglige studiejobs rammer en efterspørgsel. Eva Pedersen glæder sig over, at der nu er taget initiativ til en sådan ordning. Den vil efter hendes vurdering give de studerende langt bedre muligheder for at føle sig parate til at træde ind i rollen som folkekirkepræst.

”De teologistuderende har mødt os med mange konkrete spørgsmål om det at være præst. De ser studiejobbet som en unik mulighed for at få indblik i præstearbejdet, der vil kunne være med til at skabe en afklaring om deres fremtidige karrierevalg. Det kan virke meget overvældende lige pludselig at stå i kjolen og kraven i sit første embede og have menighedens fulde tillid. Derfor åbner vi for muligheden for at gøre sig nogle erfaringer, før det bliver virkelighed. ” Hvilken reaktion har I mødt fra de studerende?

”Der har været stor interesse for akademiet både fra de studerende, der ved, de vil være præster, og fra dem, der er i tvivl. Vi har fået mange positive tilkendegivelser om, at det er dejligt, at folkekirken har taget dette initiativ, der er relevant for de studerende og kan give dem den indsigt i præsteembedet, som de efterspørger. At blive præstekadet er ikke en kaldelse, og man er ikke tilknyttet et bestemt sogn. Det er en måde at få prøvet præstearbejdet af på, mens man stadig bliver holdt i hånden.”

Risikerer ordningen ikke at blande kirken ind i, hvordan teologiuddannelsen er tilrettelagt?

”Nej, på ingen måde. Det er tværtimod et supplement. Praksiserfaringen kan kvalificere den teologiske refleksion på kandidatstudiet og skærpe de studerendes interesse for praktisk teologi allerede under studiet. Det kan være med til at tone deres valg af studieretning og vil styrke deres cv. Forhåbentligt vil initiativet også være med til på sigt at øge rekrutteringen af præster i folkekirken.”

Normalt er en kadet en elev på en officersskole. Hvorfor skal de studerende kaldes ”kadetter” og ikke blot betegnes som studentermedhjælpere?

”Ordet ’præstekadet’ italesætter lige præcis, hvad det er: studerende i job, der kommer med en faglighed, de kan byde ind med, men som stadig ikke er færdige med at uddanne sig, og som derfor også er uerfarne i feltet.”

Eva Pedersen håber, at akademiet kommer til at fungere som inspiration for andre provstier, hvis udfaldet er positivt, når ordningen evalueres. Åbningen af akademiet vil blive markeret med en festgudstjeneste i Nørre Galten Kirke onsdag den 21. au-gust, hvor det også er muligt at hilse på de nye præstekadetter ved en efterfølgende reception i Hadsten Sognegård.