Prøv avisen

Alle bispekandidater er godkendt i Helsingør

Alle fire kandidaters stillerlister er blevet valideret i Helsingør Stift

De fire kandidater til bispevalget i Helsingør Stift har nu officielt fået godkendt deres kandidatur.

Kandidaterne er sognepræst ved Nødebo og Gadevang Kirker nord for København Eva Holmegaard Larsen, provst i Slagelse Ulla Thorbjørn Hansen, provst i Gentofte ved København og formand for Provstforeningen Peter Birch samt sognepræst ved Bellahøj-Utterslev Pastorat i København Asser Skude.

At blive kandidat til et bispevalg kræver, at man har teologisk embedseksamen fra et dansk universitet, og at man kan aflevere en liste med minimum 75 unikke stillere, som bakker op om kandidaturet. Det er disse lister over stillere, som nu for alle kandidaters vedkommende er blevet endeligt valideret af valgbestyrelsen og stiftsadministrationen.

Det er menighedsrådsmedlemmer i Helsingør Stift, herunder stiftets præster, i alt omkring 1530 personer, der vælger den nye biskop.

Selve afstemningsproceduren indledes den 22. september, og første valgrunde afsluttes den 13. oktober, hvor de elektroniske stemmesedler tælles op, og resultatet offentliggøres.

Den nye biskop bliver indviet i Helsingør Domkirke den 31. januar 2021.