Mette Touborg: Alt det, vi tror på, begynder lige uden for vores dør

Næstekærlighed og barmhjertighed er blevet en mangelvare i dag, siger Mette Touborg, SF-borgmester i Lejre Kommune på Sjælland. Heroverfor stiller hun Jesus, der i søndagens tekst helbreder en kvinde og vækker en pige fra døden

Borgmester i Lejre Kommune Mette Touborg (SF) er ud af en familie med stolte parlamentariske traditioner. Derfor blev der diskuteret meget politik i hjemmet, men ikke kristendom. Gennem årene har hun selv nærmet sig kristendommen. -
Borgmester i Lejre Kommune Mette Touborg (SF) er ud af en familie med stolte parlamentariske traditioner. Derfor blev der diskuteret meget politik i hjemmet, men ikke kristendom. Gennem årene har hun selv nærmet sig kristendommen. - . Foto: Esben Zøllner Olesen.

”Min opfattelse er, at troen skal leves. Den er næstekærlighed, barmhjertighed og tillid. Og den er blevet en mangelvare i vores samfund i dag.”

Sådan siger SF-borgmester i Lejre Kommune Mette Touborg, når man beder hende kommentere søndagens tekst, hvor Jesus griber til handling og både helbreder kvinden med blødninger og vækker den døde pige til live.

”Tænk bare på den aktuelle flygtningekrise, hvor der bygges hegn og barrierer for at holde flygtningene væk, både i fysisk forstand og i overført betydning. Min oplevelse er, at vi er blevet mere bange. Her taler jeg ikke blot om frygten for at blive rendt over ende af flygtningestrømmen. Jeg taler også om, at vores eget land knager i fugerne. At uligheden stiger, at vi har ord som Udkantsdanmark, og at vilkårene for land og by bliver stadigt mere forskellige,” siger den 42-årige Mette Touborg og forklarer:

”Frygt er på mange måder det modsatte af tro. Ligesom had er det modsatte af kærlighed. Det bliver vores generations store opgave at genskabe tilliden til hinanden. At bevare troen ved at insistere på fællesskab og åbenhed. At håbe frem for at frygte,” siger hun.

Miraklerne i søndagens tekst er gudsskabte, men det betyder ikke, at mennesker ikke også kan skabe mirakler. Det sker bare på en anden måde, mener Mette Touborg.

”For mig handler teksten om tro. Måske ikke helt den samme tro, som man vil tænke på i en meget tekstnær læsning af bibelteksten. Jeg tænker derimod på troen som det, vi står inde for, og det håb om verden, vi stoler på. Også når det gælder troen på de små mirakler, troen på at kunne gøre en forskel,” siger Mette Touborg.

”En af de ting, Bibelen tydeligt siger, og som jeg mener er meget relevant, også for dagens samfund, er, at alt det, vi tror på, og det, vi står for, begynder lige uden for vores dør. Det siger mig også, at vi selv skal være med til at gøre en positiv forskel. Når vi er med til at få noget til at ske i vores samfund, er vi også forpligtet på at tage os af det, hvis det får følger for andre mennesker. Det er ikke kun noget, som foregår oppe i vores hoveder, der er tale om en konkret, social ansvarlighed. Vi skal selv være med til at hjælpe dem, der har brug for det. Vi skal selv være med til at skabe hverdagens små mirakler,” siger Mette Touborg.

Mette Touborg bor i Lyndby i Hornsherred og er lokalpolitiker for SF i Lejre Kommune. Her har hun været borgmester siden kommunalvalget i 2009.

Mette Touborg er yngste datter i Touborg-familien, som på succesfuld vis har gjort karriere både i det politiske liv og i erhvervslivet.

Faderen, Kristen Touborg, er som tidligere MF kendt af mange danskere som en markant landspolitiker for SF. Moderen, Anna Marie Touborg, er tidligere medlem af regionsrådet i region Midtjylland, og søsteren, Karen Touborg, er miljøchef hos Grundfos og tidligere medlem af byrådet i Mariagerfjord Kommune. Hendes bror, Thomas Touborg, er Senior Vice President hos smykkefirmaet Pandora og er den eneste i familien, der ikke har haft en politiske stilling.

I Mette Touborgs hjem blev der talt politik og ikke kristendom. Men troen har hun med fra hjemmet.

”For mig er tro det afgørende i kristendommen, men i lige så høj grad i alle vores liv, også mit, lige meget om vi tror på det ene eller det andet. Tro er et almenmenneskeligt vilkår, men kommer bare til udtryk på forskellig måde. Tro følges med håb og kærlighed, men tro kommer først. Uden tro, intet håb, og uden tro, ingen kærlighed. Tro er fundamentet for alt, hvad vi gør. Tro er det, vi står inde for. Tro er handling og troen på det helt grundlæggende, som ikke skal eller kan bevises. Eller rettere: Tro er det, der kun kan bevises gennem vores handlinger. Set på den måde har tekstens pointe en stor betydning ind i mit eget liv og i vores alles liv, vil jeg vove at påstå.”

For hende handler tro om at omsætte det, man i fællesskab tror på, til handling, sådan som Jesus lader det ske i søndagens tekst.

”Bibelen er fuld af det: Tro bliver til handling. Det er jo det, Jesus gør hele tiden. Også i søndagens tekst, hvor Jesus helbreder en kvinde, der er uhelbredeligt syg, og en unge pige, som lige er død. Det er det, vi kalder mirakler.

I mine øjne er der et stort behov for, at vi ikke læner os tilbage og ser passivt til i fortvivlelse eller ligegyldighed, men at vi selv ved at engagere os i hinanden og i vores omgivelser er med til at skabe hverdagens små mirakler. Eksempelvis, når vi hjælper mennesker, der har allermest brug for det ved at lukke dem ind i vores fællesskaber,” siger Mette Touborg.

”Jeg kommer fra et politisk aktivt hjem i Vestjylland, og med herfra har jeg ikke mindst taget troen på at kunne gøre en positiv forskel for det enkelte menneske, der har haft brug for støtte og hjælp, og for samfundet.”

Mette Touborg har efterhånden taget forskellige sider af kristendommen og teologien ind i sit daglige liv og arbejde.

”Lad mig være helt ærlig: Jeg ved ikke engang, om jeg tror på Gud. Dér, hvor jeg møder kristendommen, er i troen på at kunne gøre en positiv forskel for andre mennesker. I næstekærligheden, i omsorgen og i empatien. I viljen til at tilgive. I respekten for andre mennesker uanset deres sociale status, psykiske velbefindende, intelligens, tro og kultur. I de år, jeg uddannede mig til sygeplejerske, fik jeg øjnene op for teologen K.E. Løgstrups tænkning. Hans beskrivelser af næstekærligheden, tilliden som noget universelt, vores indflydelse på hinanden som mennesker og det, at vi selv bestemmer, om vi vil påvirke hinanden positivt eller ej,” siger hun og fortsætter:

”Jeg er ikke så optaget af, hvad Gud kan gøre for os, men hvad vi kan gøre for hinanden. Men for mig er der ingen tvivl om, at tro er afgørende. Kirkernes fysiske rum kan noget i sig selv. Men det er i særdeleshed præsternes inspirerende og vedkommende ord, der giver mening for mig. De har stort set altid budskaber, der rækker ud over kristendommens religiøse ord, og som fordrer refleksioner over egne handlinger. Det har altid betydet meget for mig, og det gør det fortsat.”

”Der har også været mere personlige oplevelser, dødsfald, sygdom, fødsler og skilsmisse, og i de sammenhænge mærker jeg altid, at nogle af de følelser og tanker, som man ikke kan få rationelle svar på, kan bearbejdes eller ligefrem parkeres ved at læse eller lytte til teologer,” siger Mette Touborg.