Prøv avisen

Amerikansk storbypræst inspirerer danske unge

Den nu pensionerede præst Timothy Kellers prædikener er populære på internettet, hvor flere af dem har fået hundredtusindvis af visninger på Youtube. Teologen fra New York er en af de mest indflydelsesrige konservative teologer i verden. – Foto: Frank Licorice.

Teologen Timothy Keller er blandt de mest indflydelsesrige konservative præster i verden. I Danmark er han formentlig den mest læste udenlandske teolog på den kirkelige højrefløj, men ikke alle er lige begejstrede for ham

Den 11. september 2001 satte skub i kirkegangen i New York. Søndagen efter terrorangrebene mod World Trade Center var der fyldt i mange kirker i den amerikanske storby, og den følgende tid mærkede man generelt en søgen mod kirkerne for at finde trøst og mening efter de skelsættende angreb.

Men der gik ikke lang tid, før alt var ved det gamle. Kirkegangen faldt til det sædvanlige niveau stort set alle steder bortset fra én bemærkselsesværdig undtagelse, nemlig den reformerte kirke Redeemer Presbyterian Church. Søndagen efter den 11. september mødte 5000 mennesker op til gudstjeneste i denne kirke, som den konservative præst Timothy Keller havde etableret 12 år forinden. Og modsat de fleste andre præster i New York formåede han at holde fast i de nytilkomne. I alt steg den ugentlige kirkegang i Redee-mer Presbyterian Church med 800 mennesker efter terrorangrebene, og i dag holder kirken til fire forskel-lige steder på Manhattan.

Succesen skal ifølge mange tilskrives præsten Timothy Keller, som i dag er en af de mest indflydelsesrige konservative teologer i verden. Hans bøger er bestsellere, og hans prædikener bliver aflyttet af hundredtusindvis på internettet. Han bliver interviewet af USA’s største medier, og han har også sat sit præg på dansk kirkeliv. 10 af hans bøger er oversat til dansk, og ifølge forlaget Lohse er hans bøger blandt deres mest solgte.

Blandt hans danske læsere er lektor i teologi på Menighedsfakultetet i Aarhus Morten Hørning, der vurderer, at Timothy Keller er den mest populære udenlandske teolog blandt teologisk konservative byboere og akademikere.

”Jeg mærker det for eksempel hos de studerende på Menighedsfakultetet, der ofte henviser til Timothy Keller, når vi diskuterer teologi. De er optagede af ham, fordi han formår at tale til deres segment, som er moderne yngre byboere. Han er i sync med kulturen, men er teologisk konservativ og tør være der, hvor skoen trykker i forhold til mange folks tro,” siger han.

Det lå ellers ikke i kortene, at Keller skulle være byboernes præst, da han blev ordineret og fik sit første embede i et landsogn i delstaten Virginia i 1970’erne. Her fungerede han i ni år, inden han blev underviser og senere præst i New York i 1989, hvor han stiftede Redeemer Presbyterian, der i dag har omtrent 5000 til gudstjenester hver søndag. I et interview i magasinet The Atlantic talte han i december om forskellene på at være landsbypræst og storbypræst.

”I en arbejderby (som landsognet i Virginia, red.) bruger du din præstegerning til at bane vejen for dine prædikener,” sagde han og tilføjede, at menigheden i et landsogn ofte ønsker at kende præsten personligt, før de vil lytte til hans prædikener.

Der handler det om at vinde de lokales tillid gennem de personlige relationer, mens det er helt omvendt i en storby som New York:

”Her er folk ude efter ekspertise. De er selv professionelle, og de vil være sikre på, at du kan levere varen. De vil vide, om du er god til det, du gør. Og hvis de hører dig prædike, og de tænker ’åh, det var klogt, det var interessant’, så vil de opsøge dig for at tale om deres problemer,” sagde han til magasinet.

Det har han gjort til sin strategi, og det har virket, mener Morten Hørning. Han har lyttet til mange af Kellers prædikener, som han mener er kendetegnet ved at forene evangeliet med nutidens kulturelle strømninger. Og det er årsagen til, at han at han appellerer til akademikere, storbyboere og til medier som The New York Times, The Atlantic og The Wall Street Journal, hvor han fra tid til anden giver interview om kristendom og samfund.

”Han formår at være i samtale med tidens kultur og filosofi. Han er ganske enkelt meget belæst, og mange ser ham som en intellektuel og dannet type. Derfor appellerer han til et bredere segment i USA end de fleste evangelikale teologer og meningsdannere,” siger Morten Hørning.

Det er imidlertid ikke alle, der er lige begejstrede for Timothy Keller. Deriblandt underviser på Luthersk Missions Højskole Mikkel Vigilius, der i 2015 skrev en række kritiske blogindlæg om Kellers teologi. En af hans pointer var, at Timothy Keller i sin bestræbelse på at række ud til skeptiske rationalister i byerne benytter samme strategi, som mere liberale teologer har benyttet gennem tiden. Denne strategi omformer evangeliets budskab ved, at alt det anstødelige i kristendommen bliver fortiet, mener Vigilius. Ét eksempel er ifølge højskolelæreren Kellers syn på Helvede, som han til dels forstår billedeligt og ikke som et sted, Gud dømmer folk til, medmindre de selv ønsker at være der.

”Kellers bøger er de mest solgte og mest læste blandt bibeltroende kristne i Danmark. Det er bøger, som formidler præcis den samme slags kristendom som den, der mødte os i rationalismen og i liberalteologien. Alt det anstødelige i Guds ord og i evangeliet nedtones, forties eller fornægtes. Tilbage bliver en kristendom, som samtiden kan acceptere, men som har mistet lysets klarhed og saltets kraft,” skriver Mikkel Vigilius i et af sine blogindlæg.

Andre har ifølge Morten Hørning været bekymrede over, at Timothy Keller har så stor indflydelse på unge danske lutheranere, fordi han er en reformert teolog og altså repræsenterer en anden protestantisk retning end den lutherske.

Timothy Keller stoppede som præst i 2017 og har siden fungeret som formand for organisationen Redeemer City to City, der har grundlagt 500 kirker over hele verden.