Prøv avisen

Amter sylter hospiceområdet

Trods gode viljer er der ikke kommet flere hospicepladser de seneste år. Pengene til hospicepladser samler støv

600 danskere dør hvert år på hospice, men langt flere søger forgæves, fordi hospiceudviklingen i Danmark er gået i stå.

Trods politisk velvilje er der ikke kommet en eneste ny hospiceseng i de senere år, og det betyder, at Danmark fortsat kun har fem hospicer med i alt 51 senge.

- Det er halvandet år siden, at amterne forpligtede sig til at forbedre forholdene for døende, men der er intet sket. Sidste år fik området 20 millioner kroner, men der er ikke sket en dyt, siger sundhedsordfører Tove Videbæk (KrF).

I 2001 fik amterne penge til at forbedre forholdene for døende, men disse midler forsvandt i de amtslige budgetter, og sidste år blev der så afsat 20 millioner kroner på finansloven, som var øremærket nye hospicer. Formålet var, at de hospiceprojekter, som folkelige kræfter arbejder på ude i landet, skulle kunne søge penge, men det var betinget af, at man havde indgået en driftsaftale med sit amt. Og det har der ikke været interesse for fra amternes side.

De 20 millioner kroner står endnu på statens konto, og i løbet af denne uge ventes det, at der bliver sendt afslag ud til de mange projekter, der havde søgt penge men ikke havde amtet i ryggen.

Ifølge Kristeligt Dagblads oplysninger får det allerede eksisterende hospice i Aalborg en del af millionerne for at kunne øge belægningen, mens et nyt hospice, der længe har været planlagt i Odense, og som har Fyns Amt med sig, også får en del af pengene og derefter ventes at åbne i løbet af få måneder. De resterende penge bliver ikke delt ud.

- Pengene samler mug, og det er trist, for der er mange mennesker, der har behov for hospice. Derfor skal vi finde en anden model, og jeg kunne godt forestille mig, at hospiceområdet bliver fjernet fra amterne og i stedet kommer under staten. Det har sundhedsministeren tidligere afvist, men hvis vi skal nikke ja til en finanslov, skal vi have nogle indrømmelser, siger formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Birthe Skaarup (DF).

Også Tove Videbæk (KrF) og Sophie Hæstorp Andersen (S) mener, at der skal andre metoder end puljepenge til for at få oprettet flere hospicer.

- Det eneste rigtige er at skrive hospicer ind i sygehusloven og på den måde forpligte amterne, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Sundhedsordfører Ester Larsen (V) er ikke afvisende over for at finde en ny måde at etablere hospicer på.

- Det ligger lidt tungt med at få amterne med på hospicetanken, og det er jo ikke sådan, at de ligefrem står i kø. Det er meget ærgerligt, for de har faktisk forpligtet sig til det, så nu må vi overveje andre konstruktioner, siger hun.

I Hospice Forum, der er en paraplyorganisation for de mange hospiceprojekter samt de allerede eksisterende hospicer, er der heller ikke megen tiltro til amterne.

- Vi kan nu se, at puljepenge ikke sætter noget i gang. Derfor skal hospicerne løftes op på et overordnet plan, så man får en ensartet behandling i hele landet. Og dermed siger jeg også, at hospicerne skal ud af amternes regi, for der sker der ingenting, siger formanden for Hospice Forum, Ole Bang.

dahl-hansen@kristeligt-dagblad.dk