Anklage: Tidehvervsk præst fravalgt på grund af teologisk ståsted

Sognepræst Marie Høgh anklager Danske Sømands- og Udlandskirker og menighedsråd for at fravælge hende på grund af hendes teologiske observans. Et menighedsrådsmedlem klager også over fravalget

DSUK's generalsekretær, Margith Pedersen, afviser alle beskyldninger om, at DSUK skulle have blandet sig i, hvilken præst der skulle ansættes til stillingen i Christianskirken. Arkivfoto.
DSUK's generalsekretær, Margith Pedersen, afviser alle beskyldninger om, at DSUK skulle have blandet sig i, hvilken præst der skulle ansættes til stillingen i Christianskirken. Arkivfoto.

Kan man være af tidehvervsk observans og samtidig være præst i den danske kirke i Berlin?

Det spørgsmål har rejst sig, efter at menighedsrådsmedlem i Christianskirken i Berlin Claus Pöhlmann i et brev til menigheden har anklaget tidligere formand i menighedsrådet Per Erik Veng, Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) og tilsynsførende biskop Peter Skov-Jakobsen for at fravælge en kandidat til den ledige stilling i kirken på grund af personens teologiske ståsted.

Kandidaten var sognepræstvikar i Rødding og Øster Lindet Sogne Marie Høgh. Claus Pöhlmann har ikke ønsket at udtale sig til Kristeligt Dagblad, der kontaktede ham allerede i mandags.

Men Marie Høgh fortæller, at hun til ansættelsessamtalerne med DSUK og menighedsrådet for Christians-kirken blev udfrittet om sit forhold til Tidehverv og syn på nationalisme, om hvad hun mente om tidligere sognepræst og folketingsmedlem Søren Krarup fra Dansk Folkeparti, og om hvordan hun stillede sig i forhold til dette partis asyl- og indvandrerpolitik.

”At de spørger ind til en ansøgers politiske ståsted, er ikke alene uhørt. Det er også forbudt. Det er så groft, og det svarer til at spørge, hvem jeg går i seng med. Det er diskrimination,” siger Marie Høgh, der har skrevet for tidsskriftet Tidehverv og erklærer sig som grundtvig-tidehvervsk.

Hun er sikker på, at det er hendes tidehverske ståsted, der har gjort, at hun ikke blev valgt til stillingen som præst i Christianskirken. Det er på trods af, at hun tidligere har været præstevikar i kirken, og at hun af medlemmer af menigheden og menighedsrådet er blevet anbefalet at søge stillingen. Hun mener, at fravalget af hende skyldes DSUK's frygt for ”præster, der laver ballade”, som hun siger.

”Det er en gammel fordom, at der bliver ballade, hvis man ansætter tidehvervs-præster. Det er folk af markante holdninger, der vil forkynde evangeliet, men det betyder ikke, at man ikke kan lave aktiviteter af folkelig karakter, bare fordi man ikke vil rapelle ned ad kirketårnet,” siger Marie Høgh.

DSUK's generalsekretær, Margith Pedersen, afviser alle beskyldninger om, at DSUK skulle have blandet sig i, hvilken præst der skulle ansættes til stillingen i Christianskirken.

”Det kan jeg garantere for, at vi ikke har. Jeg har tvært-imod ved flere lejligheder og møder understreget, at menighedsrådet er frit til at indstille, hvem det vil. Det er den helt normale procedure ved præsteansættelser i DSUK. Jeg kan ikke genkende det forløb, som sætter spørgsmålstegn ved DSUK's rolle,” siger Margith Pedersen.

Peter Vogt er menighedsrådsmedlem i Christianskirken i Berlin. Han var til stede til en af de omtalte ansættelsessamtaler med præstekandidaten. Han understreger ligesom Margith Pedersen, at DSUK ikke har blandet sig i besættelsen af den ledige præstestilling.

”Jeg har ikke oplevet, at nogen fra menighedsrådet er blevet manipuleret med,” siger Peter Vogt.

Han genkender fra ansættelsessamtalen heller ikke beretningen om, at der er blevet spurgt ind til Mette Høghs politiske ståsted.

”Vi må ikke spørge om polisk ståsted, og det har vi heller ikke gjort. Overhovedet ikke. Vi skal finde en kandidat, der rammer bredt i kirkemiljøet og i det danske miljø i Berlin. Vi har mange hensyn at tage stilling til, og vi har haft mange kandidater til samtale, og vi har valgt den kandidat, der kom tættest på Christianskirkens profil,” siger Peter Vogt.

Kristeligt Dagblad har været i kontakt med Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift, men han har ikke ønsket at udtale sig, da der er tale om en personalesag.