Annette Berg stopper som præst: Jeg har overgivet beslutningen til universet, Gud og englene

Sognepræst Annette Berg har opsagt sit embede i Vig i Nordvestsjælland og vil nu i gang med nye projekter. For nogle år siden blev hun kendt som præsten, der troede på reinkarnation

”Jeg har nok de seneste 10 år tænkt, at jeg skulle prøve noget andet for også at udfordre mig selv. Men jeg har ikke kunnet overskue, hvad det skulle være, og det er jo en stor ting at give slip på bolig, embede og et sogn, jeg virkelig holder af. Så på et tidspunkt valgte jeg at overgive beslutningen til universet, Gud og englene og sige, at jeg var klar, når der blev kaldt. Og det blev der så nu,” siger sognepræst Annette Berg. – Foto: Petra Theibel Jacobsen.
”Jeg har nok de seneste 10 år tænkt, at jeg skulle prøve noget andet for også at udfordre mig selv. Men jeg har ikke kunnet overskue, hvad det skulle være, og det er jo en stor ting at give slip på bolig, embede og et sogn, jeg virkelig holder af. Så på et tidspunkt valgte jeg at overgive beslutningen til universet, Gud og englene og sige, at jeg var klar, når der blev kaldt. Og det blev der så nu,” siger sognepræst Annette Berg. – Foto: Petra Theibel Jacobsen.

Det skete en dag i påsken, hvor Annette Berg stod i stuen i sin præstebolig. Ud af det blå blev hun ramt af en stærkt følelse i kroppen, og sognepræsten oplevede det, hun bedst kan beskrive som at befinde sig i en form for afklarethed.

”Jeg fornemmede, at jeg var i et lys- eller energifelt, hvor jeg fik besked om, at nu var det nu. Det var utrolig kraftfuldt. Og dér vidste jeg, at jeg nu var klar til at slippe Vig og åbne for nye ting i mit liv,” siger sognepræsten i Vig i Nordvestsjælland.

Hvis man ikke kender Annette Berg, kan det måske virke mærkeligt at høre en præst tale om energifelter eller klarsyn, som hun også har brugt til at beskrive sin oplevelse i påsken. Men sognepræsten i Vig har aldrig lagt skjul på, at hun befinder sig i den spirituelle ende af folkekirke-skalaen, hvilket også tidligere har skabt debat i medier og blandt teologer og medført en midlertidig suspendering fra embedet.

Men nu skal der altså ske noget nyt. I denne måned offentliggjorde hun sin beslutning om at forlade embedet i Vig til oktober.

”Jeg har nok de seneste 10 år tænkt, at jeg skulle prøve noget andet for også at udfordre mig selv. Men jeg har ikke kunnet overskue, hvad det skulle være, og det er jo en stor ting at give slip på bolig, embede og et sogn, jeg virkelig holder af. Så på et tidspunkt valgte jeg at overgive beslutningen til universet, Gud og englene og sige, at jeg var klar, når der blev kaldt. Og det blev der så nu,” siger hun.

Annette Berg blev særligt kendt uden for sit sogn, da hun i et tv-program i oktober 2015 sagde, at hun troede på reinkarnation, og dette godt kunne forenes med præsteembedet i folkekirken. Dette førte til en suspendering, der varede året ud, til tjenstlige samtaler hos biskoppen og til sidst en pressemeddelelse, hvor Annette Berg fortalte, at hun ikke ville forkynde reinkarnation hverken i eller uden for kirken.

Sagen dengang har dog ikke haft indflydelse på hendes valg om at stoppe, siger hun.

”Nej, jeg trives stadig som en fisk i vandet i folkekirken. Og jeg er med på, hvor grænsen mellem folkekirken og det spirituelle går, og at den grænse er vigtig. Men det er også vigtigt, at vi fornyer os og er i dialog med den nutid og verden, vi lever i. Jeg har i mange år gerne villet være med til at bygge mere bro mellem folkekirken og den spirituelle verden, og det vil jeg stadig gerne på en eller anden måde. For jeg synes, at den dialog er spændende og vigtig,” siger hun og tilføjer, at hun ikke nødvendigvis har forladt folkekirken for altid.

”Folkekirken er mit fundament, og jeg vil stadig gerne være præst og videreføre traditionen. Men det skal være i kortere intervaller samt med enkeltstående opgaver i ny og næ.”

Hvad tiden skal bruges på nu, kan Annette Berg ikke sige så meget om endnu. Men hun er blandt andet medskaber af et kommende retrætested syd for Ringsted, og så har hun flere bøger, hun gerne vil skrive. Blandt andet om hendes bedstefar, der grundlagde Asani-fabrikken i Viborg, som lavede dameundertøj og blev en af byens største virksomheder. Og så overvejer hun at lave en andagtsbog.

Selvom hun glæder sig, er det ifølge Annette Berg også svært at skulle sige farvel til Vig, hvor hun har været i 27 år og er kendt og vellidt af indbyggerne.

”Jeg er utrolig knyttet til Vig og holder meget af egnen. Folk har været overraskede over min beslutning, men sagt, at de synes, det er modigt og spændende, at jeg gør det,” siger hun.