Aprilsnar: Kirker vil indføre kristen heldagsskole for lockoutramte børn

Danske kirker vil indføre obligatorisk kristendomsundervisning for lockoutramte elever. Det skal styrke børnenes viden om kirkelivet og vænne dem til at gå i heldagsskole, lyder det

Menighedsrådet ved Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke, som man her ser tårnet af - kritiserer Kirkeministeriet. Foto: Scanpix.
Menighedsrådet ved Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke, som man her ser tårnet af - kritiserer Kirkeministeriet. Foto: Scanpix. Foto: BAX LINDHARDT.

Denne artikel blev bragt på Kristeligt Dagblads netavis mandag den 1. april 2013. Men som mange læsere gennemskuede, var der tale om en aprilsnar:

Mens elever og forældre landet over beklager sig over, at godt 50.000 folkeskolelærere fra i morgen må aflyse undervisningen, ser en anden gruppe meget positivt på lærerlockouten.

Bredt i det danske kirkeliv øjner man nemlig en unik mulighed for at indføre intensiv kristendomsundervisning for den del af landets 600.000 elever, der ikke kan komme i skole som følge af lockouten. Og politikerne bør gøre undervisningen til et lovkrav, lyder det.

De unge kan godt trænge til noget ekstra kristendomsundervisning, som jo har været stærkt nedprioriteret i folkeskolen de seneste mange år. Fra vores side vil vi selv tilbyde undervisning i de kristne dogmer og i Luthers Katekismus fra morgen til aften, mens konflikten står på, siger en af initiativtagerne, Thomas Bjerg Mikkelsen, som er generalsekretær i Indre Mission.

Han håber endda, at lockouten vil trække ud helt frem til sommerferien, så skolebørnene har rigelig tid til at få styrket deres paratviden om kristendommen.

Lockouten kan i sidste ende vise sig at få afgørende betydning for deres opvækst og åndelige modenhed, siger han.

LÆS OGSÅ: Virksomheder snor sig for at hjælpe lockoutramte forældre

Samme melding lyder fra Flemming Pless, som er sognepræst i Christians Kirke i København. Han vil selv agere kristendomslærer dagligt i tidsrummet 7 til 19, hvilket ligger i tråd med den gamle tradition fra Martin Luthers tid, hvor børn også modtog 12 timers kristendomsundervisning hver dag.

Kirken skal stå til rådighed, når landet er i krise, og vi er jo vant til at lave lange ceremonier, så hvorfor ikke også lave heldagsskole med fokus på kristendommen, siger sognepræsten, som understreger, at også muslimske børn er velkomne i kirken.

En række andre danske kirker er i færd med at søsætte lignende initiativer. Selvom lockouten først rammer skolerne i morgen, er menighederne allerede i dag - mandag den 1. april - i fuld gang med at forberede undervisningen samt at indkøbe rigelige mængder slik, kage og rød saftevand til skolebørnene.

Der vil også være kristendomsundervisning i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, som er repræsenteret 372 steder i landet. Landsleder Bent Molbech Pedersen kalder de aflyste timer i folkeskolen for "en enestående god mulighed" for at styrke børnenes kendskab til Biblen.

Vi har 130 års erfaring i at arrangere aktiviteter for børn i alle aldre, og derfor er vi godt rustede til at lave en heldags-kristendomsskole, siger han.

LÆS OGSÅ: Det kommer lærer-lockouten til at betyde for dig og dit barn

Samtlige initiativtagere håber og forventer, at politikerne vil gøre det lovpligtigt for lockoutramte elever at deltage i undervisningen, hvilket Folketingets Kirkeudvalg nu skal tage stilling til. Går forslaget igennem, vil landet for en kort stund vende tilbage til situationen for bare hundrede år siden, hvor danske skoler stadig var underlagt folkekirken.

De kirkelige heldagsskoler får fuld opbakning fra medlem af Kirkeudvalget Bertel Haarder, som er tidligere undervisningsminister og kirkeminister for Venstre.

Det er et prisværdigt initiativ med sådan en form for heldagsgudstjeneste. Så kan skolebørnene få en forsmag på heldagsskolen samtidig med, at de kan lære noget kirkehistorie og nogle salmer, hvad de jo nok kan trænge til. Så der er bred støtte fra mig, siger han.

Flere af kirkerne har bebudet, at de ikke kan vente helt til lockoutens start i morgen med at gå i gang med undervisningen. Derfor tilbyder de allerede i dag, mandag den 1. april, undervisning samt gratis kage og saftevand til børnene fra morgen til aften.