Prøv avisen
Spørgsmål & svar

Arbejdstilsyn: Heldigvis kan vi i dag spare ansatte for at bære kister

Hvem har ansvaret for at bære kisten ved en begravelse? Er det de pårørende, bedemandsvirksomheden eller kirkens ansatte? Spørgsmålet er genstand for flere konflikter for tiden. – Arkiv Foto: Claus Bonnerup/ritzau

I generationer har det været en tradition at bære de døde ind og ud af kirker ved begravelser. Kristeligt Dagblad har spurgt tilsynschef hos Arbejdstilsynet Karsten Refsgård, hvorfor det pludselig er så stort et problem

Må bedemænd og kirke- og kirkegårdsansatte løfte kister?

Jeg vil gerne understrege, at Arbejdstilsynet ikke blander sig i, at pårørende løfter en kiste ved en begravelse. Men når det kommer til professionelle som bedemænd og kirkegårdsansatte, der hyppigt skal løfte kister, er sagen en anden. Der er tommelfingerreglen, at løft af kister er problematiske på grund af den belastning, det er for kroppen at løfte dem. Derfor siger vi, at ansatte som udgangspunkt skal håndtere kister ved anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler.

Kan man aldrig undvige fra reglen og indimellem løfte kister manuelt?

Hvis det overhovedet er muligt, kræver vi, at man altid skal håndtere kister med egnede tekniske hjælpemidler. Nogle gamle kirker er så små og snævre, at man ikke kan komme uden om enkelte manuelle løft. Der prøver vi at udvise situationsfornemmelse, men vi skal tage hensyn både til dem, der har en kiste, og til dem, der er ansatte. Derfor siger vi også, at hvis det er en kirke, der har få begravelser om året, accepterer vi delvist manuel håndtering af kisten, men det kræver, at der ikke kan findes en egnet teknisk løsning.

Hvad hvis det drejer sig om flere end bare et par begravelser om året?

Hvis der er tale om en kirke med jævnlige begravelser, vil vi nok i sidste ende sige, at det skal være muligt at anvende tekniske hjælpemidler i forbindelse med begravelser. Men jeg kan ikke huske, at jeg er stødt på sådan et tilfælde. Generelt findes der rigtig mange gode løsningsmuligheder.

Det kan være bekosteligt for et menighedsråd i et lille landsogn at skulle indkøbe teknisk hjælpeudstyr eller bygge kirken om. Tager I med i jeres vurdering, om det økonomisk er realistisk for en kirke at sikre, at kister ikke skal løftes manuelt?

Vi ser på, om det er muligt at finde en løsning, der forhindrer manuelle kisteløft. Og hvis vi vurderer, at det er nødvendigt, og det er muligt, så kræver vi det af kirken. Men kirken har metodefrihed i forhold til valg af den konkrete løsning, og derfor prisvurderer vi ikke løsningen.

Gælder der samme regler for kisteløft for bedemænd og kirkepersonale?

Ja, overordnet set gør der, og begge vil risikere et påbud fra os, hvis de løfter kister manuelt. Vi giver dog kun påbud til dem, der har folk ansat. Det er ikke alle bedemænd, der har ansatte.

Men hvad kan en bedemand gøre ved det, hvis en kirke er indrettet, så man bliver nødt til at bære kisten ind?

Vi er klar over, at bedemanden ikke nødvendigvis selv kan ændre på kirkens indretning. Ikke desto mindre er det hans ansvar at sørge for sine ansattes sikkerhed. Bedemanden kan derfor gå i dialog med menighedsrådet om at ændre i kirken og eventuelt selv indkøbe de hjælpemidler, der skal til.

Flere kirker har i løbet af det seneste år meldt ud til bedemænd, at de har fået påbud fra jer og derfor helt frasiger sig at ville håndtere kister. Har I strammet op på jeres tilsyn med kistehåndtering?

Nej, det har vi ikke, men i løbet af de seneste år er der udviklet mange flere tekniske hjælpemidler, der kan hjælpe med at transportere kister forsvarligt. Det er heldigvis et område, der er i stor udvikling. Så vores krav til kirker og bedemænd følger den teknologiske udvikling.

Det har i årevis været en tradition, at de døde bliver båret ind og ud af kirker ved begravelser. Hvorfor skal det pludselig være så problematisk?

Der er mange bedemænd og kirkegårdsansatte, der er blevet slidt gennem årene, hvis de hver uge har båret på en 150 kilo tung kiste. Så tunge løft er nedslidende og indebærer stor risiko for akutte skader.

I dag er det rent faktisk muligt, at noget andet kan lade sig gøre. Så jeg vil sige, at det er rigtig heldigt, at vi kan spare nogle mennesker for den belastning og i stedet lade teknologi overtage det.