Arveforskud

”Frygt ikke, du lille hjord, for jeres Fader har besluttet at give jer Riget.”

Lukasevangeliet 12, 32

Grundlæggende giver kristendommen os personlig værdi og et nyt mål for vores liv. Vi er skabt og døbt til noget større og rigere end denne verdens lyst og nød: Vi er inviteret til at være med i Guds forunderlige rige! Og dette rige rummer en skat til os, som overgår de skatte, som vort hjerte ellers banker for her på jord. Fordi dette Rige både er udgangspunkt og mål for vort liv, så får vi en anderledes tilgang til livets mange gøremål. Som døbte og troende lever vi både i nuet og med forventning om opfyldelsen af Jesu løfte om Guds rige til os.

Nuet må vi leve under Guds nåde og omsorg. Også den fremtid, vi ikke kender. Den ”lille hjord”, flokken af Jesu disciple, den kristne menighed, er så kostbar i Guds øjne og har så stor en værdi, at Jesus lover al den omsorg og bistand, der er muligt under de nuværende forhold. Netop fordi han har en vigtig tjeneste til os at udrette. Vi er hans mund og hænder her i verden. Vi er sat til at udøve forvalterskab på hans vegne, mens vi lever.

Livet er ikke en sur pligt. Det vil Jesus heller ikke gøre det til for os med sine formaninger. Tværtimod: at være forvaltere af Guds riges skatte er en umådelig rig tjeneste! Fra vores dåbsdag af er vi gjort til arvinger til en rig skat. Det farver allerede nuet for os. Samtidig med at noget vidunderligt venter os forude. Og den rige skat, Gud så rundhåndet vil dele med os i den ”lille hjord”, den skat er designet sådan, at den bliver endnu smukkere af at deles med andre. Ja, faktisk bevarer den kun sådan sin værdi for os, som nu er betroet den. Derfor er det noget særligt at tage vare på vores forvalterskab af Guds riges skatte. Vi skal gøre det både vågent, forberedt og trofast.

I dette perspektiv vil vi så også se de opgaver, som vi nu tager fat på, når ferietiden er ved at være overstået. Meget kalder på os i hjem, menighed og arbejde. Det er betroet os til godt forvalterskab. Det er opgaven og glæden her i nuet.

Mens vi venter på, at det fuldendte Guds Rige kommer.

Thomas Kristensen er pastor emeritus.