Asetro er ved at finde sit ståsted

Fælles for de asetroende er, at de lever efter de hedenske værdier

Asetroen er så ny i Danmark, at tilhængerne endnu ikke har fundet ud af, hvad de helt præcist tror på. Paraplyorganisationen Forn Sidr Asa- og Vanesamfundene i Danmark har defineret sit trosgrundlag, som troen på aser, vaner, vætter/naturånder, fylgjer/var-dyr, forfædre, sol, måner og jætter. Disse guder kan påkaldes ved en blt (gudstjeneste) gennem sejd (kontakt med ånder) og gennem rune-magi. Pjuske Rasmussen, formand for IKON-København, som kortlægger og går i dialog med nye religiøse grupper, vurderer, at de asetroende endnu ikke er færdige med at tolke den gamle nordiske tro ind i det moderne samfund. - Deres gudsbillede er fortsat meget åbent, men jeg vurderer, at Asa- og Vanesamfundene her i år afklarer, hvad de tror på. Om guderne er et billede på nogle egenskaber, eller om de er virkelige guder, siger han. Pia Struck er en af gydjerne (præstinder) i den gruppe, som kalder sig Hareskovens Bltgilde, og hun medgiver, at de fortsat står søgende over for den religiøse identitet. - Vi er en flok excentrikere, og vi tror på et hav af forskellige måder, som er meget svære at standardisere. Men vi arbejder hårdt for at læse Edda (digtsamling fra vikingetiden) og de andre gamle hellige skrifter for at finde ud af, hvordan vi skal beskrive vores tro, siger Pia Struck. Pjuske Rasmussen kalder asetroen for en søgen efter åndelige oplevelser, som kan bruges i det personlige liv, frem for en religion med faste dogmer. De søger ånden i teksterne, siger han, og det er Pia Struck enig med ham i. - Vi vil sætte folk fri. Mange af os har følt os manipuleret i folkekirken, hvor vi blev mødt med løftede pegefingre og en mærkelig moral om, at sex uden for ægteskabet er synd. Vi måtte heller ikke være kraftfulde kvinder i kirken, men det må vi i asetroen, siger hun. Hun og de andre asetroende bekender sig til de hedenske værdier, som kort sagt hedder: Gør hvad du vil, men uden at skade andre. Paraplyorganisationen Forn Sidr tager afstand fra race- og kønsdiskrimination, skænding af helligsteder, vold og blufærdighedskrænkende optræden, skamfering af naturen og dyrplageri. Dog er det tilladt at ofre dyr, hvis slagtningen sker værdigt og i overensstemmelse med lovgivningen.