Asetroende søger religiøs anerkendelse

Moderne vikinger søger Kirkeministeriet om ret til at vie medlemmer

Troen på de gamle nordiske guder vinder atter indpas blandt danerne. Asa- og Vanesamfundet søgte i går Kirkeministeriet om anerkendelse som trossamfund. En anerkendelse vil indebære, at trossamfundets ledere kan vie medlemmer med juridisk gyldighed. Samtidig er det praksis, at anerkendte trossamfund opnår skattefordele hos skattemyndighederne. Asa- og Vanesamfundet blev stiftet i slutningen af 1997 og havde dengang 15 medlemmer. I dag er medlemstallet mere end 10-doblet. - Vi missionerer ikke. Derfor synes jeg det er flot, at vores medlemstal er vokset så hurtigt, siger foreningens formand, ñttar Ottsson. De godt 150 medlemmer af Asa- og Vanesamfundet mødes til blotegilder, brygger trolddomsdrik, fejrer solhverv og jævndøgn, dyrker de nordiske guder og de mytologiske væsener aser, vaner og alfer. Medlemmerne har også tidligere offentliggjort, at foreningen vil søge Kirkeministeriet om tilladelse til at begrave afdøde medlem-mer i gravhøje. Men det indgår ikke i den aktuelle ansøgning, oplyser ñttar Ottsson. - Vi vil arbejde videre med ideen sideløbende med, at ministeriet behandler vores ansøgning om vielsesbemyndigelse, siger han. Både i Norge og Island har asatrosamfund opnået anerkendelse hos myndighederne. I begge lande har troen på de nordiske guder overlevet som supplement til kristendommen siden vi-kingetiden, og har de sene-ste år fået mere vind i sejlene. Herhjemme slår medlemmerne af Asa- og Vanesamfundet fast, at de accepterer og anerkender tilstedeværelsen af andre guder. Medlemmerne tager afstand fra kirkeafbrændinger og andre voldelige aktioner mod kristne eller kristne symboler. Den tydelige afstandtagen er en reaktion på, at forvirrede unge med præference for satanisk kultur i Norge har overtaget dele af den gamle nordiske mytologi. For eksempel er kirker blevet brændt af i nordiske guders navn.